Har myndigheter rätt att ta betalt för handlingar som en part begär ut?

FRÅGA
Saknar laghänvisning till att myndigheter har rätt att ta betalt för Partsinsyn (d.v.s. att ta del av handlingar i sitt eget ärende). Borde inte Förvaltningslagens regler om kommunikation (d.v.s. rätten att få ta del av det som har tillförts ärendet) väga tyngre?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter finns i förvaltningslagen (FL). Den som är part i ett ärende hos en förvaltningsmyndighet har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet (10 § FL). Rätten till partsinsyn är mycket omfattande och gäller som huvudregel även om en handling omfattas av sekretess.

Myndigheter har rätt att ta ut avgifter enligt reglerna i avgiftsförordningen. En myndighet som lämnar ut en kopia av en allmän handling ska ta betalt för detta (15 § punkten 1 avgiftsförordningen). Det gäller även den som är part i ärendet. Den som är part har dock rätt att få gratis kopior av vissa handlingar. Det gäller bland annat dom och beslut i ärendet (21 § fjärde stycket avgiftsförordningen).

Myndigheter har alltså rätt att ta betalt för en kopia som en part begär ut. Detta gäller så länge parten inte har rätt att få en gratis kopia enligt regeln i 21 § fjärde stycket avgiftsförordningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (240)
2020-01-16 Hur får jag reda på om jag har ett personnummer?
2019-12-28 Offentlighetsprincipen
2019-12-20 Rätt att begära ut sekretessbelagd dom som part
2019-12-15 Är det lagligt att sälja domar online?

Alla besvarade frågor (76583)