FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/03/2020

Har morföräldrar umgängesrätt med sitt barnbarn?

Hej!

Har en fråga angående umgängesrätten mellan morföräldrar och barnbarnet,vad finns det för laglig rätt till umgänget? Modern till barnet har nyligen gått bort. Barnet är fyllda ett år och ha en mormor och morfar som barnet har tillbringat den störsra delen av sn tid under det första levnadsåret. Morföräldrarna vill gärna fortsätta träffa sitt barnbarn,något som just nu står oklart om fadern går med på och i vilken omfattning.


Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör barnets umgänge med någon annan än en förälder och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Jag kommer börja med att övergripande gå igenom regleringen på området för att sedan applicera omständigheterna på ditt fall.

Barnets behov av umgänge med någon annan än en förälder

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon som står barnet särskilt nära men inte är en förälder så långt som möjligt tillgodoses, se 6 kap. 15 § 3 st. FB. Om en vårdnadshavare inte uppfyller detta kan umgängesfrågan bli föremål för domstolsprövning. Någon annan än en förälder, till exempel morföräldrar kan begära rätten att få träffa barnet. Talan förs då vid domstol av socialnämnden, se 6 kap. 15 a 2 st. FB. Det kan exempelvis finnas skäl för nämnden att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Socialnämnden bör i första hand verka för en överenskommelse med barnets vårdnadshavare.

Domstolen kommer att bedöma om det föreligger en sådan nära anknytning till morföräldrarna att barnet anses ha ett behov av umgänge med morföräldrarna, därefter tar man beslut om i vilken utsträckning umgänget bör vara. Beslutet fattas utifrån vad som är förenligt med barnets bästa, se 6 kap. 2 a FB.

Omständigheterna i ditt fall

Min bedömning av ditt fall, med beaktande av att barnet i hela sitt liv har haft en nära och god kontakt med sina morföräldrar är att domstolen kan anse att det är förenligt med barnets bästa att även i fortsättningen kunna träffa morföräldrarna. Talan i domstol förs i sådana fall inte av morföräldrarna själva utan av socialnämden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000