Har mor- och farföräldrar rätt till umgänge med sina barnbarn?

2019-11-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Min son har ensam vårdnaden om mina barnbarn 6 och 7 år. Min son är mentalt sjuk och mina möten med barnbarnen har gått knackigt men så somras fick jag ett sms från min son att han inte ville att jag skulle ta kontakt med honom.Vi har inte varit osams utan han vill vara med min dotter pappa och hans sambo istället.Hur kan jag göra för att få träffa mina barnbarn när inte pappan tillåter det ? Lagen om att få träffa barnbarnen verkar ha stannat av och verkar inte bli nåt av eller får vi en lag som säjer att fr eller morföräldrar skall få träffa sina barnbarn.Socialen verkar inte göra även om de vet att min son är psykiskt sjuk men frågan är hur jag skall göra för att få träffa mina barnbarn ? Kan en advokat hjälpa mej ? Jag vet att barnbarnen längtar efter mej och far illa. Jag hoppas att skolan skall hjälpa barnen för de har redan sett att det är fel med barnen.Om barnen hamnar i fosterhem, får jag veta det eller kommer barnen att bli försvunna för mej för alltid ?Min son kommer aldrig att berätta var dom är.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt är det barnets bästa som ska vara vägledande i alla beslut som rör barnet. Som huvudregel råder dock att rätten – och skyldigheten – faller på vårdnadshavaren att "bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter" (6:11 och 6:13 föräldrabalken (FB)). I dessa frågor får barnet, i takt med stigande ålder och mognad, involveras i beslutet om detsamma. Du nämner inte hur gamla dina barnbarn är utöver att de är i skolåldern, men de kan alltså ha rätt att själva bestämma ifall de vill umgås med sina mor- och farföräldrar eller inte.

Utöver möjligheten till att barnet själv får bestämma om umgänge är barnens vårdnadshavare uttryckligen ansvariga för att tillgodose barnets behov av umgänge med någon som står barnets särskilt nära (6:15 FB). Det gäller kanske i synnerhet mor- och farföräldrar. Det är socialnämnden som kan föra talan om att barnet ska ha rätt till umgänge med någon annan än en förälder och vid bedömningen ska barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrar beaktas (6:15 a FB). Det är alltså socialtjänsten du ska vända dig till i fråga om att rätten till umgänge med barnbarnen, om det visar sig att föräldern (i det här fallet din son) inte är villig att samarbeta.

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)