Har mor- och farföräldrar rätt att kräva umgängesrätt till sitt barnbarn?

2018-10-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Mor och far föräldrar har ingen laglig umgängesrätt som jag förstått det. Dock läste jag en artikel om att Eu domstolen slog fast att mor och farföräldrar har rätt att träffa sina barnbarn. Innebär det alltså en ändring i lagen eller vad innebär det rent praktiskt? Jag ska föda barn snart, pappan och jag är inte ihop, och han kommer inte heller vara med i bilden. Men kommer hans föräldrar kunna kräva umgängesrätt med barnet? Farfarn har aldrig träffat mig och mamman endast få tillfällen, och de har ju ingen aktuell relation till barnet. Men jag är ändå orolig att de i framtiden skulle kunna dra igång en tvist mot mig. Så hur ser det ut egentligen? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som finns i svensk rätt om umgängesrätt hittar du i 6 kap föräldrabalken (FB).

Lagen stadgar att du som förälder har ett ansvar att tillgodose ditt barns behov av umgänge med någon som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 § tredje stycket FB). Som exempel på "någon som står barnet särskilt nära" brukar det talas om far- och morföräldrar.

Barnets farmor och farfar skulle kunna få till en tvist om umgängesrätt men det förutsätter dock att det är socialnämnden som tar upp det i rätten (6 kap. 15a § FB). Som exempel kan det finnas skäl för socialnämnden att väcka tala om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar om barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts.
Ditt barns farmor och farfar skulle då alltså behöva gå genom socialnämnden. Socialnämnden försöker alltid få till en överenskommelse med föräldern först och att ta upp det till domstolen är därför ingen första alternativ. Socialnämnden har generellt sett varit restriktiva med att föra talan om sådan umgängesrätt. Dessutom är umgängesrätten i första hand till för barnet och det är därför barnets intressen och behov som ska vara avgörande för umgänget.

Lagen tar sikte på att barnet ska få umgås med någon som står det nära och är till för att värna om barnets relationer till andra närstående personer än dess föräldrar. Eftersom det i dagsläget inte finns någon god kontakt vare sig mellan dig och barnets pappa eller mellan dig och hans föräldrar verkar det inte troligt att farföräldrarna skulle kunna vinna framgång med att hävda umgängesrätt, åtminstone inte så som läget ser ut idag. Om de skulle vilja ha kontakt med ditt barn i framtiden och det är något som barnet själv skulle vilja samt att barnet inte tar skada av det, så är det kanske det kan vara en god idé att ge det ett försök.

Det har länge förts diskussioner om att personer som är närstående till barnet borde ha en bättre och laglig rätt till umgänge, speciellt mor- och farföräldrar och barnets syskon. Det har i nuläget inte lett till någon ändring av lagen men det är möjligt att det sker i framtiden dock.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga, har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1138)
2019-03-21 Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?
2019-03-19 Kan socialnämnden omhänderta mitt barn om jag är en bra förälder?

Alla besvarade frågor (66955)