Har mor-/farföräldrar rätt att träffa sina barnbarn?

2019-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Min dotter var sambo och de hade två barn i oktober -18 tog min dotter sitt liv. I januari -19 flyttar pappan till barnbarnen tillsammans med en annan flicka. Flickan vill inte att vi träffas vilket betyder att vi inte kan träffa barnbarnen när det är bemärkelsedagar och högtidsdagar och jag är rädd att pappan övertalas att barnen inte alls skall träffa oss. Vad kan man göra?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att mor- och farföräldrar inte har någon lagreglerad rätt att ha ett umgänge med sina barnbarn men vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnet så bra som möjligt ska få träffa andra personer som står barnet särskilt nära, 6:15 st. 3 FB. I förarbetena till bestämmelsen anges mor- och farföräldrar som sådana personer som kan anses stå barnet särskilt nära.

Om ni vill väcka talan om att få träffa era barnbarn är det Socialnämnden som fattar ett beslut om en sådan talan ska väckas, 6:15 a st. 2 FB. Socialnämnden ska beakta barnets behov av ett sådant umgänge, 6:15 a st. 2 FB. Socialnämnden ska göra en objekt bedömning mellan å ena sidan att barnet utsätts för domstolsprocesser umgängesutredningar m.m. som skulle kunna påverka barnet negativt och å andra sidan de fördelar för barnet som ett sådant umgänge skulle kunna medföra.

Mitt tips till er är därför att ta kontakt med Socialnämnden för att närmare utreda ert ärende.

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1369)
2020-01-14 Kan jag önska vilka som ska vara vårdnadshavare om vi föräldrar skulle avlida?
2020-01-11 Kan man kräva barn att betala hyra?
2020-01-11 Vad krävs för enskild vårdnad och ensam umgängesrätt?
2020-01-07 Vårdnashavares rätt att resa utomlands med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

Alla besvarade frågor (76369)