Har mitt ex rätt till huset?

Hej.

Jag bor i en vinterbonat fritidshus som jag köpte i nov. 2015.

Min flickvän flyttade in i Jan 2018. Hon har ingen äganderätt.

Nu så har förhållandet tagit slut, hon har väl ingen rätt till huset? Kan jag bara be henne flytta eller hur ska jag göra?

Är det bara saker som vi gemensamt har skaffat till bostaden som vi ska dela på?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att det alls ska bli aktuellt med en uppdelning av egendom krävs att du och din flickvän var sambor enligt definitionen i 1 § sambolagen. Enligt paragrafen menas med sambor "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll".

Om definitionen stämmer in på ert förhållande kan en bodelning mellan er ske om någon av er begär det. En sådan begäran måste göras inom ett år från att förhållandet tog slut, annars går rätten till bodelning förlorad. I en bodelning mellan sambor ingår bara sådant som räknas som samboegendom. Enligt en definition i 3 § sambolagen är samboegendom bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar ingen roll om egendomen köpts gemensamt eller av en av samborna, utan det är avsikten att använda den gemensamt som gör den till samboegendom.

Eftersom du skaffade huset drygt två år innan din flickvän flyttade in utgår jag ifrån att du inte köpte det med avsikten att ni skulle bo där tillsammans. Det räknas därför inte som samboegendom och ska inte ingå i en eventuell bodelning. En sambo kan dock i vissa fall ha rätt att ta över den gemensamma bostaden trots att den inte är samboegendom, nämligen om sambon har störst behov av bostaden och ett övertagande kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna, se 22 § sambolagen. Har ni inga barn tillsammans krävs dock synnerliga skäl för att ditt ex ska ha rätt till övertagande. Övertaganderätten gäller dessutom bara om bostaden är en bostadsrätt eller hyresrätt. Äger du huset har ditt ex ingen rätt att överta bostaden, även om synnerliga skäl för detta skulle finnas.

Sammanfattningsvis ska ni, om ert förhållande var ett samboförhållande och någon av er begär bodelning inom ett år, dela på sådant som införskaffats för gemensamt bruk i hushållet. Har du och ditt ex inga gemensamma barn är det osannolikt att hon har rätt till huset. Du kan därmed helt enkelt be henne att flytta ut. Om ett övertagande från ditt ex sida skulle bli aktuellt ska hon ersätta dig ekonomiskt för bostadens värde, se 22 § 3 st sambolagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning