FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv26/06/2018

Har mitt avlidna halvsyskons släktingar rätt till efterarv?

Min far har gått bort och min mor lever. Vi är flera helsyskon men min mor hade sen tidigare förhållande ett barn. Mitt halvsyskon är sen flera år avlidet och hade ingen maka eller barn. När min mor går bort, kan mitt halvsyskons släktingar ärva/kräva arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du funderar på om någon av ditt halvsyskons släktingar är berättigad efterarv efter hen. Detta regleras i Ärvdabalken (ÄB).

När ditt halvsyskon har avlidit finns det ett flertal personer som har möjlighet att göra anspråk på din fars kvarlåtenskap som efterarv. Du skriver att ditt halvsyskon saknar arvtagare i den första arvsklassen, det vill säga makar och avkomlingar, vilket nämns i 2 kap. 1 § ÄB. Turordningen går då till personer i andra arvsklassen, vilket är föräldrar samt syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om ditt halvsyskon har exempelvis sin mor i livet så kan denne vara föremål för efterarv.

Saknas personer i den andra arvsklassen får man istället gå till den tredje och sista arvsklassen. I den ingår mor- och farföräldrar, samt om de är avlidna även deras barn (det vill säga arvlåtarens eventuella faster/moster eller farbror/morbror), allt enligt 2 kap. 3 § ÄB. Gränsen går vid kusiner, som saknar arvsrätt.

Om det finns några personer i respektive arvsklass efter din syster så har de rätt till efterarv. Man går efter arvsklass och finns det exempelvis en levande mor till ditt halvsyskon så tar den personen hela arvet, och eventuella andra arvtagare får ingenting.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Maja QvarnströmRådgivare