Har mina barn rätt att byta klass?

FRÅGA
Har jag rätt att flytta barnen från en Klas till en annan p.g.a att vi kommer inte överens med läraren eller läraren är otrevlig när hon kontaktar med oss på telefonen .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till en början med vill jag klargöra att det inte finns någon rättighet att byta klass. Det är istället upp till den enskilda skolan att ta beslut i en förfrågan kring att få byta klass inom skolan. Om en elev känner sig kränkt och mobbad är det i första hand den aktuella skolans ansvar att ta hand om detta och hjälpa en utsatt elev. I det fall du anser att skolan inte behandlar problemet, efter att ni har fört samtal med rektorn och läraren, så kan ni vända er till skolhuvudmannen, som vanligen utgörs av kommunen eller ägaren till skolan. Om ni fortfarande inte skulle få hjälp kan ni vända er till Skolinspektionen. De har ombud som hanterar frågor avseende utsatthet och mobbing.

Sammanfattningsvis är det alltså i första hand upp till rektorn att besluta i frågor avseende byte av klass. Rektorn ska överväga vad som är bäst för eleven i frågan, vad som är bäst för skolans resterande elever, samt för skolan i helhet.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (211)
2019-04-13 Hur skall begreppet skyndsamt tolkas i högskoleförordningens disciplinregler?
2019-04-06 Förskolans tillsynsansvar samt handlingsplan när tillsynsansvaret brister
2019-04-02 Lärare kastar ut mig ur lektionerna och ger mig frånvaro
2019-03-31 Får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (68195)