FrågaARBETSRÄTTSjuk 24/12/2018

Har min son rätt till sjukersättning?

Hej,

min son arbetar som elevassistent på en skola och har timersättning. Han har jobbat där sedan i september och har ett fast schema. Nu har han fått en operationstid den 10:e januari och han kommer behöva vara sjukskriven 7-10 dagar efter det (han ska operera bort halsmandlarna) pga infektionsrisken mm.

Han har föranmält till sin arbetsgivare att han kommer vara borta pga operationen och min fråga är därför om han har rätt till sjukersättning under den tiden han är borta/sjukskriven? Han kommer kunna styrka sin sjukskrivning med läkarintyg.

Hälsningar en undrande mamma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Här är det fråga om en nedsatt arbetsförmåga och om det gör din son berättigad sjuklön enligt lag (1991:1047) om sjuklön (HÄR).


Grundläggande om sjuklön
Den grundläggande förutsättningen för att få sjuklön är att arbetsförmågan är nedsatt och leder till att man inte kan utföra det vanliga arbetet, 4 §. Detta är en bedömningsfråga, och jag redogör nedan för vad som beaktas vid en sådan.

Då han varit anställd sedan september uppfyller han även kravet på anställningens längd, 3 §.

Rätt till sjuklön får en person för de första 14 dagarna, vilket arbetsgivaren står för, 7 §. Därefter blir det en fråga för försäkringskassan i form av sjukpenning. I detta fall framgår att sjukskrivningen varar mellan 7- 10 dagar vilket vanligen innebär att din sons arbetsgivare ska stå för detta. Ett undantag kan t.ex. vara en behovsanställning (se länken nedan).


Bra att tänka på gällande sjuklön

Vad som kan vara bra att tänka på i din sons fall är dels anmäla detta då arbetsgivaren inte är skyldig att betala ut sjuklön innan anmälan skett, 8 § 1 st. Vidare är nämnvärt att enbart de första 7 dagarna är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön. Därefter krävs ett sjukintyg från läkare för att denna skyldighet ska fortsatt gälla, 8 § 2 st. Därför är det bra att han både anmält och har ett läkarintyg. Det krävs också att din son lämnat in ett skriftligt intyg till arbetsgivaren om hur arbetsförmågan är nedsatt, 9 §.


Kort om bedömning av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom

Det avgörande är som sagt om arbetsförmågan är nedsatt, pga. vad som "faller in" under sjukdom. För olika arbetsgivare och yrken så är olika situationer och olika typer av operationer inräknade i detta begrepp. Det viktiga sägs vara att den nedsatta arbetsförmågan inte ska vara en följd utav en normalt jobbig livssituation eller generella livsproblem. Läkarintyget ska också precisera på vilket sätt som arbetsförmågan sätts ned för att arbetsgivaren ska kunna avgöra detta.

Slutligen ser jag inget hinder i att han skulle få sjuklön.


Övrigt råd:

Man kan alltid kontakta sin arbetsgivare om man är osäker på om man får sjuklön eller har övriga funderingar. Om det skulle vara så att en arbetsgivare inte betalar ut sjuklön, så finns alternativet att ansöka om sjukersättning hos försäkringskassan, sk. sjuklönegaranti. Hur du gör detta, samt mer information om sjuklön hittar du på denna länk.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/sjukpenning

Hoppas du fick svar på frågan!

Med vänlig hälsning,

Felicia OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000