Har min sambo rätt till mitt hus vid en separation?

FRÅGA
Jag bodde tillsammans med min kille i hans lägenhet men köpte sen ett hus för att ha som mitt eget. Jag bokade möte med banken, träffade fastighetsmäklare och allt ensam utan att han visste något. Sen när allt var klart berättade jag att jag hade köpt hus och tänkte flytta till mitt eget. Han ville då flytta med mig till huset så då fick han de. Om vi nu skulle separera, har han rätt till huset enligt sambolagen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i sambolagen (SamboL).

Samboförhållandets ingående

Samboförhållanden ingås formlöst genom att två personer flyttar samman och lever i ett parförhållande. Vad som menas med ett samboförhållande definieras i 1 § SamboL. Samboförhållanden registreras inte i något offentligt register och det kan därför i vissa situationer uppstå tveksamhet om ett samboförhållande i lagens mening föreligger. I förarbetena till sambolagen har angivits att ett samboförhållande bör ha viss varaktighet för att lagen ska kunna tillämpas. En period om sex månader har angivits som riktmärke. Detta ska dock inte tolkas för bokstavligt. Har avsikten då man flyttade samman varit att samboförhållandet skulle bli varaktigt men om detta av tillfälliga omständigheter avbryts efter en kort period kan ändå ett samboförhållande föreligga. Saken får avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

Samboegendom

Den egendom som ska bli föremål för bodelning enligt sambolagen är endast bostad och bohag (möbler, lampor, mattor, hushållsmaskiner och allt annat inre lösöre som avser hushållet) som har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om har förvärvet skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Bostad och bohag som har förvärvats efter samlevnadens inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning.

Samboavtal

Sambor eller blivande sambor kan genom avtal komma överens om att sambolagens regler om bodelning inte ska tillämpas, 9 § SamboL. Avtalet kan avse bostaden och allt bohaget eller avse bara vissa föremål eller en del av bostaden. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Avtalet kan träffas före eller under samlevnaden. Vill man senare komma överens om något annat kan avtalet ändras genom ett nytt avtal.

Slutsats

Min bedömning är att i ditt fall talar mycket för att huset kommer bli föremål för bodelning vid en eventuell separation. Anledningen till detta är att ni bott tillsammans innan förvärvet av huset och att du köpte huset medan ni var i ett parförhållande, dock verkar din avsikt med köpet främst vara att ha huset enskilt. Jag skulle därför rekommendera dig att skriva ett samboavtal med din partner om att sambolagens regler om bodelning inte ska tillämpas avseende bostaden (och bohaget). I annat fall ska bostaden och bohaget delas lika mellan er vid en eventuell bodelning.

Återkom gärna till oss om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?