Har min sambo rätt till min bostadsrätt?

FRÅGA
Hej,Jag och min dåvarande sambo köpte en bostadsrätt tillsammans för 20 år sedan. 2007 separerade vi och jag köpte ut min sambo. Han flyttade till hyreslägenhet .Efter 3 år flyttade han in igen av olika skäl. Vi har ej gemensamma barn. Nu vill han att jag ska sälja lägenheten för att få ut pengar till egen bostad. Har han kontaktat jurist. Har han juridisk möjlighet att få igenom detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det endast är du som äger lägenheten idag, och att det varit så sedan ni separerade 2007. Enligt sambolagens (SamboL) 1 § är sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Av din beskrivning i frågan så utgår jag från att ni även idag lever som sambos.

Sambors egendom:

I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om ni inte tecknat ett avtal att den inte ska gälla er. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Vid eventuell separation ska all samboegendom fördelas lika mellan samborna om någon av parterna begär detta enligt SamboL 8 §.

Din bostadsrätt:

För att din bostadsrätt ska räknas som samboegendom ska den alltså ha förvärvats för gemensamt bruk. Även om ni först köpte lägenheten tillsammans, så köpte du ut honom för att sedan stå som ensam ägare. Det bör då räknas som att det är din lägenhet, som han sedan flyttat in i. När en part äger en bostad innan samboskapet påbörjades kan den andra parten inte hävda sig ha rätt till halva lägenheten vid en separation.

Undantag:

Det finns dock undantag som ger sambon som inte står som ägare vissa rättigheter. Om sambon bedöms behöva bostaden bäst så kan parten enligt SamboL 22 § få överta bostaden om det kan anses skäligt. Men då ni inte har några gemensamma barn så bör detta inte bli aktuellt, då det annars måste föreligga synnerliga skäl.

Sammanfattning:

Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag. För att klassas som samboegendom måste egendomen ha inhandlats för gemensam användning. All egendom som ni äger sedan innan och som inte har införskaffats för att det ska ingå i en gemensam bostad ska inte räknas in vid en bodelning. Då du stått som ensam ägare innan han flyttade tillbaka, och därmed inte införskaffade bostaden för gemensam användning så bör den räknas som din enskilda egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92043)