Har min sambo rätt till halva bostaden?

FRÅGA
Min sambo har avskrivit sig paragraf 8 i sambolagen, har hon då rätt till halva bostaden om jag äger betalar och står för alla lån och även bekostat stora delar av renoveringen själv. Det enda hon har betalat är maten, vi är två i hushållet. Vi har bott i radhuset i ca 10 år. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboende finns i Sambolagen (SamboL).

Den 8 § i SamboL anger att en bodelning ska göras om någon av samborna begär det, då förhållandet upphör. I den bodelningen ingår bara sådant som är så kallad samboegendom. Däremot kan samborna avtala bort rätten att göra anspråk på varandras samboegendom genom bodelning (9 § SamboL). Samboavtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda samborna för att vara giltigt.

Jag tolkar det som att ni har ett sådant samboavtal och då har hon inte rätt att göra anspråk på halva bostaden.

Har ni däremot inget samboavtal kan en bodelning behöva göras. Vad som omfattas av begreppet samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, alltså möbler och annat som tillhör det gemensamma hemmet. Det krävs även att egendomen har köpts in för gemensam räkning, alltså att egendom köpts i syfte att det ska användas gemensamt. Bostad eller bohag som en ägde innan ett samboförhållande ingicks, kan alltså aldrig bli samboegendom.

Ägde du radhuset innan du blev sambo, kan hon inte heller göra anspråk på den vid en eventuell separation. Köptes däremot bostaden in för gemensam räkning har hon rätt att göra anspråk på hälften.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85451)