FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal12/08/2013

Har min sambo rätt till hälften av pengarna om jag säljer min lägenhet?

Hej, Jag köpte en lägenhet 2010, jag betalade lägenheten själv och den var ämnad för eget boende. Jag bodde i lägenheten själv fram till 2012 då min nuvarande sambo flyttade in i lägenheten, vi var tillsammans innan jag köpte lägenheten men hade inte pratat om att flytta ihop. Vi har inte tecknat något samboavtal. Om jag säljer lägenheten, har min sambo då rätt till hälften av vinsten?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll tillämpas Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376).

Vid en eventuell bodelning så kommer värdet av den bostad som ni har införskaffat för gemensam bruk att delas lika, eftersom det utgör så kallad samboegendom.

En bostad som en av samborna har haft från början räknas inte som samboegendom eftersom den inte är införskaffad för bådas användning. Lägenheten tillhör därför enbart dig och din sambo har inte rätt till några pengar om du säljer den.

Köper du en ny bostad för pengarna som ni flyttar in i tillsammans så blir det däremot annorlunda. Den kommer utgöra samboegendom eftersom den är förvärvad för er gemensamma användning, och din sambo har rätt till hälften av värdet.

För att undvika onödiga konflikter i framtiden kan det ändå vara bra att upprätta ett samboavtal som reglerar vem som får vad. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda sambor för att vara giltigt.

Med vänlig hälsning,

Louise EskesenRådgivare