Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?

FRÅGA
Jag köpte mitt hus för några år sedan efter en separation. Jag har en dotter som bor varannnan vecka hos mig. Nu har jag blivit tillsammans med mamman igen. Nu vill hon skriva sin adress hos mig, då hon och jag tänker oss en framtid tillsammans. Min fråga är nu om hon har lagligt rätt till halva huset och möbler som jag köpte innan hon kom in i bilden.?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår frågan är ni endast sambor och inte gifta. Därutöver antar jag att du med hus menar en fastighet, dvs. villa och inte en bostadsrätt/hyresrätt. Din fråga är då om din sambo har någon rätt till huset och bohaget (dvs. möblerna) om ni separerar i framtiden. Svaret på din fråga är att hon inte har någon rätt till huset och bohaget. Nedan förklarar jag detta svar mer ingående och inleder med att förklara varför hon inte har rätt till hälften av egendomen. Därefter förklarar jag varför din sambo inte heller kan överta huset och möblerna mot full ersättning (om inte du vill detta).

Huset och möblerna utgör inte samboegendom

När ett samboskap upphör och en bodelning förrättas är det endast samboegendom som ingår i boet och ska fördelas mellan dem, (se 8 § sambolagen). Med andra ord är det alltså bara samboegendomen som delas.

Vad är då samboegendom? Jo, det är sambornas gemensamma bostad och bohag (dvs. möblerna), under förutsättning att dessa förvärvats (införskaffats) för gemensam användning, (se 3 § sambolagen). Du nämnde att du köpte huset och möblerna innan hon kom med i bilden och då har du inte köpt huset och möblerna för gemensam användning. Det är en annan sak att ni nu har huset/möblerna för gemensam användning men du köpte inte huset och möblerna för gemensam användning. Huset och möblerna utgör därför inte samboegendom och hon har därför inte rätt till hälften av huset och möblerna. Mer specifikt kan man säga att hon inte har rätt till hälften av boets överskott (dvs. Boets överskott = Sambo A:s samboegendom minus i första hand skulder förknippade till denna egendom + Sambo B:s samboegendom minus i första hand skulder förknippade till denna egendom).

Möjligheten att överta den gemensamma bostaden mot full ersättning aktualiseras inte

Vi har alltså konstaterat att din sambo inte har rätt till hälften av boets överskott. Dessutom nämnde jag att hon inte kunde överta den gemensamma bostaden mot full ersättning (om inte du vill gå med på det). Detta grundar sig i en rätt för sambor att i vissa fall överta den gemensamma bostaden (som inte är samboegendom) om denne sambo har störst behov av den, (se 22 § sambolagen). Däremot gäller denna rätt endast om den gemensamma bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt. Eftersom det var fråga om en fastighet, dvs. villa aktualiseras inte denna möjlighet för din sambo.

Slutsatsen som kan dras ifrån detta är att din sambo inte har någon rätt till huset eller möblerna vid en framtida separation och bodelning.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?