Har min sambo rätt till delar av mitt aktiebolag vid en separation?

FRÅGA
Jag har köpt en bostadsrätt där jag själv står för lån samt hela kontantinsatsen. Min flickvän tänker flytta in med mig och vi ska skriva samboavtal. Jag driver ett aktieobolag och undrar om min sambo kommer ha rätt till halva/delar av mitt aktiebolag vid eventuell separation?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till sambolagen (SamboL) i mitt svar.

Din sambo kommer inte att ha rätt till någon del i aktiebolaget

Svaret på din fråga är nej, din sambo kommer inte att ha rätt till någon del av ditt aktiebolag om ni separerar.

Det beror på att aktier och tillgångar i ditt aktiebolag inte räknas som samboegendom.

Jag kommer nu att förtydliga vad detta innebär.

Bara samboegendom ingår i en bodelning

Det är bara samboegendom som kan ingå i en bodelning mellan dig och din sambo (8 § första stycket SamboL).

Vid en separation krävs det att någon av er begär en bodelning för att en sådan ska göras (8 § första stycket SamboL). Ni kan alltså avstå från att göra en bodelning om ni är överens om det.

Gemensam bostad och gemensamt bohag är samboegendom

Som samboegendom räknas er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, om de är inköpta för att ni ska använda dem gemensamt (3 § SamboL). Som bohag räknas till exempel möbler och hushållsmaskiner.

Därmed omfattas inte bostad och bohag som ni äger sedan innan samboförhållandet. Inte heller omfattas annan egendom än bostad och bohag.

Det innebär i sin tur att aktier och tillgångar i ditt aktiebolag inte är samboegendom och därför inte ska ingå i en bodelning mellan er (3 § och 8 § första stycket SamboL).

Din sambo kommer alltså inte ha rätt till någon del av ditt aktiebolag om ni separerar.

Ni kan inte inkludera delar av ditt aktiebolag i samboavtalet

Ert samboavtal får bara röra samboegendom (9 § SamboL). Därför kan ni inte avtala om att någon del av ditt aktiebolag ska ingå i en bodelning mellan er.

När ni väl har blivit sambor kommer en bostad eller bohag som någon av er köper förutsättas vara inköpt för er gemensamma användning. Den blir då automatiskt samboegendom om ni inte undantar den genom ett samboavtal.

Din bostadsrätt skulle kunna ses som samboegendom

Det kan vara bra att du vet att din bostadsrätt skulle kunna ses som samboegendom om ni blir sambor en kort tid efter ditt köp. Det gäller alltså trots att du har köpt den innan ni flyttade ihop.

Det är dock din flickvän som måste bevisa att du köpte bostadsrätten för er gemensamma användning, om hon i framtiden vill att den ska ingå i en bodelning mellan er.

För säkerhets skull kan ni förtydliga att bostadsrätten inte ska ses som samboegendom genom att skriva in det i ert samboavtal.

Sammanfattning

Din sambo kommer inte att ha rätt till någon del av ditt aktiebolag om ni separerar, eftersom varken aktier eller tillgångar i bolaget räknas som samboegendom.

Ditt aktiebolag kommer därmed att vara helt skyddat, då det endast är samboegendom som kan ingå i en bodelning mellan er.

Avslutningsvis vill jag tipsa dig om Lawlines avtalsrobot, som ni kan ta hjälp av för att skriva samboavtalet till ett fast pris. Vid intresse kan ni läsa mer på avtalsrobotens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll