Har min sambo rätt till bostaden?

Hej!

Jag köpte själv en lägenhet (bostadsrätt) november 2014. Min sambo flyttade in januari 2017.

Vad har hen för rättigheter? Måste jag få godkänt från hen om jag bestämmer mig att sälja lägenheten?

Jag betalar själv bolånet och det står på mitt namn. Vi har inte skrivit samboavtal. Jag har inte köpt lägenheten med tanken att bo med någon där. Inköpts kontraktet står endast på mitt namn.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 3 § sambolag (2003:376) (sambolag) är samboegendom bostad och bohag samborna skaffat för gemensamt bruk. Det är endast samboegendom som fördelas vid en eventuell bodelning med anledning av samboförhållandets upphörande, 12 § sambolag. Samborna får då hälften var av tillgångarna. Om ditt syfte när du köpte lägenheten var att du skulle bo där ensam kommer boendet inte att ingå i en eventuell bodelning.

Det finns dock undantag då en sambo har rätt att få ta över en bostad som den andra sambon införskaffat. För att det ska vara aktuellt krävs det att den ena sambon är i mycket större behov av boendet, exempelvis på grund av att hen har ett litet barn. Boendet måste utgöra en hyresrätt eller bostadsrätt för att ett övertagande ska vara aktuellt, 22 § sambolag.

Sammanfattningsvis, om du köpte bostaden för enskilt bruk har din sambo inte rätt till bostaden (om inte situationen som beskrevs i stycket innan är för handen). Du kan bestämma helt och hållet över lägenheten och behöver inte få din sambos godkännande för att sälja lägenheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen
Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning