Har min sambo någon rätt till mitt hus?

FRÅGA
Jag äger ett hus där jag bott i 22 år. Sedan 2 år äger jag det själv efter min skilsmässa då jag köpte ut mitt x. Nu har jag träffat en ny man som ska flytta in hos mig och skriva sig på min adress. Vad bör jag tänka på? Han ska absolut inte få någon som helst rätt till mitt hus.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad jag förstår det som så ska du nu inleda ett samboförhållande med den nya mannen och undrar om han kan komma att få någon rätt till din egendom vid en eventuell separation.

Utgångspunkten i ett samboförhållande är att var och en av samborna äger sin egen egendom. Det enda som kan komma att delas på vid en eventuell separation är det som utgör så kallad samboegendom. Bohag och bostad införskaffat för gemensamt bruk ska enligt 3 § SamboL anses utgöra samboegendom och vid en separation ska denna delas lika mellan parterna enligt 14 § SamboL. För att en bostad ska utgöra samboegendom krävs det att den är förvärvad i syfte att utgöra sambornas gemensamma bostad. Detta enligt 5 § SamboL. Då du sedan tidigare äger bostaden anses den ej ha förvärvats i syfte att utgöra er gemensamma bostad och fastigheten ska vid en bodelning ej tas upp.

I vissa fall kan dock ett övertagande av bostad av den andra parten bli aktuellt även om bostaden inte utgör samboegendom, detta enligt 22 § SamboL. Detta gäller dock endast hyresrätter och bostadsrätter och som jag förstår det så är det en fastighet som du innehar. Alltså skulle ett övertagande av bostaden i ditt fall ej bli aktuellt.

Något ytterligare som man kan tänka på är att det enligt 9 § SamboL helt går att avtala bort sambolagens bestämmelser. Detta görs via ett så kallat samboavtal och enda kravet för att avtalet ska vara giltigt är att det upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. Detta kan vara bra att tänka på om du skulle sälja den nuvarande fastigheten och förvärva en ny bostad till er båda. Den nya fastigheten anses så utgöra samboegendom men genom ett samboavtal så kan man avtala att samboegendom ska anses tillhöra den ena parten.

För att sammanfatta det hela lite kort så har din blivande sambo i nuläget eller vid en eventuell separation ingen rätt till din nuvarande bostad. Den utgör inte samboegendom och ska därför ej tas med i en eventuell bodelning.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har några funderingar!

Louise Kjellberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?