FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal27/07/2020

Har min sambo någon rätt till min andel i en fritidsfastighet?

Hej, Min far byggde ett fritidshus på 60-70 talet. Efter att min far gick bort 89 ville min mor att vi fyra syskon skulle ta över ägandet, vilket också skedde. Far hade skrivit ett testamente att stugan med tomt, ska vara enskild egendom. Efter ett antal år köpte mina syskon ut mig. Efter ytterligare några år köpte jag in mig igen och en bror till mig och jag köpte ut två andra syskon. I köpebreven står det att det är enskild egendom.

Under hela denna tid har jag sambo sedan 83.

Har hon någon rätt till egendomen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Egendom som är enskild ska enligt sambolagens bestämmelser inte ingå i en bodelning. Enskild egendom uppkommer genom att en sambo fått egendomen i gåva av någon annan än den andra sambon, genom arv eller testamente; i samtliga fall krävs att givaren eller testatorn föreskrivit villkor om att egendomen ska vara enskild (4 § sambolagen). I ditt fall var din andel i fastigheten din enskilda egendom enligt villkor i testamente. Däremot har du därefter sålt din andel och åter igen köpt in dig vid ett senare tillfälle. Enskild egendom kan inte uppkomma genom köp, varför din andel i fastigheten inte utgör enskild egendom.

När ett samboförhållande upphör ska det, om någon av samborna begär det, en bodelning ske. I bodelningen ska sambornas samboegendom fördelas dem emellan (8 § sambolagen). Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och egendomen inte är enskild (3 § sambolagen). Till samboegendomen räknas inte bostad och bohag som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen).

I ditt fall är min bedömning utifrån det du skrivit i frågan att din andel i fritidsfastigheten inte är din enskilda egendom. Enskild egendom kan inte uppkomma genom köp. Däremot ska din andel i fastigheten inte ingå en bodelning mellan dig och din sambo. Din andel i fritidsfastigheten utgör inte samboegendom (dvs. det är inte er gemensamma bostad eller bohag som förvärvats för gemensam användning).

Svaret på din fråga därmed att din sambo inte har någon rätt till din andel i fritidsfastigheten.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?