Har min sambo någon skyldighet att betala min hyran och deposition till min nya lägenhet?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har bott med varandra i 1 år och nu har jag bestämt mig för att flytta från honom och avsluta vårt förhållande. Har min sambo dock någon skyldighet att betala hyran och deposition i lägenheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation där sambolagen är tillämplig.

Ifall samboförhållandet upphör

Bestämmelser kring samboförhållanden återfinns i sambolagen. Ifall ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av samborna begär det inom ett år, 8 § sambolagen. Detta innebär alltså att man inte är tvungen att göra en bodelningen, utan att den endast sker om någon av samborna vill det. En bodelning betyder att samboegendom ska fördelas mellan samborna, 8 § sambolagen. Allt som räknas som samboegendom är bostad och bohag såsom, möbler, hushållsmaskiner och med mera som införskaffats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Detta innebär att bostad och bohag som någon av samborna införskaffat innan samboförhållandet inleddes inte kommer att ingå i en eventuell bodelning.

Den finns situationer där den sambo som är i störst behov av bostaden är den som vid bodelningen ska tilldelas denna, 16 § 2.st sambolagen. Vid bedömningen kring vem som har störst behov av bostaden ska bland annat hänsyn tas till om någon av samborna har barn, har svårt att skaffa sig en bostad på annat håll med mera. Även om bostaden inte införskaffats för gemensam användning och därmed inte utgör samboegendom kan den andre sambon ha rätt att överta bostaden om sambon bäst behöver bostaden och det i övrigt är skäligt, 22 § sambolagen. Om samborna inte har några gemensamma barn krävs det även att synnerliga skäl föreligger för att övertagande enligt 22 § sambolagen ska aktualiseras. Att en av samborna har ett barn som inte är gemensamt eller andra sociala skäl kan i vissa fall anses vara synnerliga skäl, men i regel ställs högre krav för att ett övertagande av bostad som inte är gemensam ska ske.

Din situation

Det finns ingen underhållsskyldighet mellan sambor, likt det finns mellan makar. Detta innebär att den sambon som bor kvar i bostaden inte har någon skyldighet att betala för den andre sambons nya bostadskostnader. I detta fall innebär detta att din sambo inte behöver betala din hyra eller deposition om du flyttar ut från er bostad i samband med att ert samboförhållande upphör.

Din sambo har alltså inte en skyldighet att hjälpa dig att betala hyra eller deposition när ert samboförhållande upphör. Däremot har du inom ett år rätt att begära en bodelning. I sådana fall ska bostad och bohag som ni har införskaffat gemensamt fördelas lika mellan er, om ni inte har skrivit något samboavtal som anger annat. Den av er som bäst behöver bostaden ska överta denna. Har du exempelvis barn eller svårt att hitta bostad på annat sätt kan du anses ha bäst rätt att överta bostaden. Om bostaden införskaffades innan ert samboförhållande kan den sambon som inte står som ägare ändå ha rätt att överta bostaden, men då krävs ännu starkare skäl för att övertagande ska beviljas. Om ni inte har skrivit något samboavtal har du i alla fall rätt till hälften av värdet av bostaden och era möbler som är införskaffade för gemensam användning.

Lawline jurister kan hjälpa er vid en separation

Det är många praktiska och juridiska frågor som behöver redas ut vid en separation mellan sambor, framför allt gällande bodelningen. Lawline jurister hjälper gärna till med bodelningen vid en separation. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Du kan även boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91260)