Har min morfar rätt att sälja sin ärvda fastighet till ett förmånligt pris till barnbarn?

2019-04-21 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej,Mormor och Morfar, gifta och 6 barn inom äktenskapet. Dem äger en fastighet men hyr lägenhet. Mormor dör år 2000. Morfar sitter kvar i orubbat bo med fastigheten. Fastigheten säljs 2010 under taxeringsvärdet till barnbarn. Har morfar rätt att sälja fastigheten? Måste samtliga av hans barn godkänna försäljningen? Vad är rätt enligt arvsrätten, att sälja till taxeringsvärde eller marknadsvärde? Var söker jag om jag vill ha hjälp att eventuellt utreda denna fråga rättsligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Din morfars rätt att förfoga över arvet

När din mormor gick bort ärvde din morfar hennes tillgångar med rätt för deras 6 barn inom äktenskapet till efterarv efter sin mor den dagen deras far går bort (3 kap. 2 § ÄB). Eftersom att barnen är berättigade efterarv efter sin mor ärvde din morfar hennes tillgångar med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att din morfar får spendera arvet så som han vill, med undantag för att han inte får testamentera bort arvet (3 kap. 2 § ÄB). Anledningen till att han inte får testamentera bort arvet efter er din mormor är att det skulle kränka deras gemensamma barns rätt till efterarv.

Eftersom din morfar har rätt att förfoga över arvet så som han vill hade han rätt att sälja fastigheten utan barnens godkännande.

Fastigheten säljs under taxeringsvärdet till ett barnbarn

Normalt sett räknar man med marknadsvärdet och inte taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet brukar vara ungefär 75 % av marknadsvärdet. Eftersom din morfar sålt fastigheten till ett förmånligare pris kan en viss del vara att betrakta som gåva. Om försäljningen hade skett till ett av hans barn hade presumtionen varit att gåvan ska räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). I det aktuella fallet är det däremot ett barnbarn som fått köpa fastigheten till ett förmånligare pris. Eftersom barnbarnet inte är bröstarvinge räknas det inte som förskott på arv utan endast gåva. Om barnbarnets förälder hade varit avliden hade däremot barnbarnet trätt i dess ställe som bröstarvinge och då hade försäljningen till ett förmånligt värde kunnat räknas som förskott på arv till en viss del.

Sammanfattning

Med utgångspunkten att det barnbarn som fått köpa fastighetens förälder är vid liv föreligger det inga arvsrättsliga hinder för din morfar att sälja huset till ett förmånligt värde till barnbarnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92056)