Har min man rätt till aktier i mitt bolag vid en skilsmässa? Har hans barn från en tidigare relation rätt till aktier i mitt bolag om han avlider?

2021-08-13 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej! Jag ska starta aktiebolag och vad jag har förstått kan min man anses ha rätt till hälften av aktierna vid ev skilsmässa. Gäller detsamma vid hans ev bortgång? Anses hälften av mitt företag vara hans? Han har barn från en tidigare relation, kan de kräva att få del av mitt bolag om han skulle gå bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftorättsgods

Precis som du skriver räknas alla era tillgångar som giftorättsgods eftersom ni är gifta. Giftorättsgods är alla era tillgångar, oavsett om ni har haft dem sedan innan ni träffades, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Även aktier i bolag räknas som giftorättsgods. Vid en skilsmässa räknas allt giftorättsgods in i en bodelning, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken, samt 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset delas efter skulderna avräknats lika mellan makarna, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken.

Särkullsbarn

Barn som ärver sina föräldrar kallas för bröstarvingar, och ärver med lika del sina föräldrar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Som skydd för den efterlevande maken, ärver denne före bröstarvingarna med fri förfogande rätt. Detta gäller dock inte för barn från tidigare relation, så kallade särkullsbarn, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Särkullsbarn får ut sin arvslott direkt.

Äktenskapsförord

För att din mans barn inte ska kunna kräva att få del i ditt bolag, eller att din man ska få del av dina aktier vid en skilsmässa måste ni därför skriva ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i ditt bolag ska utgöra enskild egendom, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Enskild egendom ingår inte i bodelningen, vilket innebär att det inte ska delas med din man vid en skilsmässa, eller att de tillfaller din mans barn i det fall han går bort. När ni skriver äktenskapsförord är det viktigt att ni även reglerar att avkastningen på aktierna också ska utgöra enskild egendom. Annars räknas även den som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.

Sammanfattning

För att undvika att din man vid en skilsmässa, eller din mans barn vid hans bortgång ska få rätt till en del av dina aktier, måste ni upprätta ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i ditt bolag ska utgöra enskild egendom. Var noga med att även reglera avkastningen på aktierna som enskild egendom. Äktenskapsförordet ska sedan skickas till Skatteverket för registrering. Om du behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?