Har min mammas sambo rätt till deras gemensamma lägenhet?

Min mammas sambo har skrivit sig på adressen min mamma bor på för det är mest praktiskt. Lägenheten är helt och hållet min mammas och den införskaffades innan de blev sambo för mammas pengar. Frågan är: har mammas sambo någon som helst rätt till lägenheten? Kan han hävda Besittningsrätt? Om min mamma avlider först?


Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i sambolagen (samboL) och lagen om uthyrning av egen bostad.

Har din mammas sambo rätt till lägenheten enligt sambolagen?

Om din mamma avlider finns det enligt 22 § samboL en rätt för din mammas sambo att få överta lägenheten. Detta gäller endast under förutsättning att din mammas sambo har synnerliga skäl för sitt övertagande.

Vad räknas som synnerliga skäl?

I lagförslaget till sambolagen, prop. 1973:32 s. 169, exemplifieras synnerliga skäl med situationen att en sambo är gravid med sambornas gemensamma barn och därför begär att få ta över lägenheten. Det krävs alltså tungt vägande skäl för att ett övertagande enligt 22 § samboL ens ska bli aktuellt. Att din mammas sambo måste hitta en ny bostad torde inte räcka som skäl. Mot den bakgrunden är det, enligt min mening, osannolikt att din mammas sambo skulle kunna ta över lägenheten via sambolagen.

Kan din mammas sambo hävda besittningsrätt till bostaden?

Rent juridiskt klassas din mammas sambo som inneboende. En inneboende i en privat bostadsrätt kan aldrig få besittningsrätt till lägenheten. Detta följer av att lagen om uthyrning av egen bostad inte innehåller några regler om besittningsskydd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”