Har min make rätt till en del av mitt fritidshus vid skilsmässa?

2020-07-28 i Bodelning
FRÅGA
HejVad gäller vid följande situation:Jag äger ett fritidshus.Jag har varit sambo med en kvinna i 9 år och vi är nu gifta sedan 1 år. Vi har alltså bott tillsammans i ca 10 år.Hon har nu tagit ut skilsmässa.Vad gäller med mitt Fritidshus?Hur stor del har hon rätt till när det gäller mitt Fritidshus?Jag står på lånen för fritidshuset.MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).

En bodelning ska göras

Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Detta innebär att ditt fritidshus är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, om det inte är enskild egendom.

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår efter skuldtäckningen delas lika.

När det är klarlagt hur mycket egendom varje make ska få ska egendomen fördelas på lotter. Detta gör man för att veta exakt vilken egendom varje make ska få. Varje make har rätt att i första hand få behålla sin egen egendom och istället ersätta den andra maken med annan egendom eller pengar motsvarande samma värde (11 kap. 7 § ÄktB).

Detta innebär att du i första hand har rätt att behålla ditt fritidshus, om din make kan erhålla annan egendom eller pengar motsvarande samma värde.

Jämkning vid bodelning

Om en bodelning, med hänsyn till äktenskapets längd eller makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, är oskälig kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om en bodelning mellan er skulle bli oskälig, men det faktum att ni varit sammanboende i 10 år talar antagligen mot möjligheten till jämkning.

Slutsats

Ditt fritidshus ska alltså ingå i bodelningen, så länge det inte är enskild egendom. Hur stor del av fritidshuset din make har rätt till beror på hur er ekonomiska situation ser ut i övrigt och hur mycket giftorättsgods som finns. Som nämnt ovan har du dock rätt att i första hand behålla den egendom du äger och ersätta din make genom annan egendom eller pengar motsvarande samma värde.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2751)
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?

Alla besvarade frågor (89744)