Har min maka arvsrätt?

2019-04-03 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min sambo och jag är utlandssvenskar som tänker flytta tillbaka till Sverige och antingen strax Innan eller efter återflyttningen gifta oss. Vi kommer i samband med detta att skriva ett äktenskapsförord. Jag har tre barn från ett tidigare äktenskap, min sambo och jag har inga gemensamma barn. Jag vill upprätta ett testamente, och undrar om jag kan disponera hur jag vill med mina tillgångar i detta testamente, eller om min kommande maka i och med äktenskapet och trots äktenskapsförordet har rätt till en viss andel.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Äktenskap

När ni gifter er blir er egendom giftorättsgods, vilket innebär att egendomen ska delas mellan er vid en eventuell skilsmässa (7 kap 1 § Äktenskapsbalk). Om ni skriver ett äktenskapsförord kan ni själva bestämma vad som ska vara giftorättsgods och vad som ska vara enskild egendom (7 kap 2 § Äktenskapsbalk). Enskild egendom delas inte mellan er vid en bodelning, utan var part behåller sitt.

Dödsfall för gifta

När någon som är gift dör görs en bodelning, men har ni bara enskild egendom så finns det inget att dela mellan er. Då har den överlevande maken endast rätt till ett begränsat penningbelopp enligt basbeloppsregeln (Ärvdabalk 3 kap 1 § 2 st). Beloppet som maken har rätt till är knutet till prisbasbeloppet, som för år 2019 är 46.500 kronor. Den kvarlevande maken har rätt till fyra gånger detta belopp, alltså 186.000. Ett testamente kan inte inskränka denna rätt.

Testamente

Resterande tillgångar får du disponera hur du vill, men eftersom du har barn bör du uppmärksamma att dom har rätt till sin laglott. Dina tre barn har rätt att dela på hälften av dina tillgångar när du går bort (7 kap 1 § Ärvdabalk). Även om du har skrivit något annat i ditt testamente så har barnen rätt att kräva ut sin laglott.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-18 Rätt att träda i förälders ställe vid testamente
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77172)