Har min halvsysters barn rätt att ärva efter min farbror trots att det finns ett testamente?

2017-10-13 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min farbror gick bort för ca 1 år sedan.Han testamenterade sin förmögenhet till cancerfonden inga andra, ingen i resterande släkten hade några som helst krav på det, förutom min halvsysters barn, min halvsyster är avliden sedan flera år. Jag undrar har dom någon rätt att få ut arv efter min farbror.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt får man testamentera bort sin egendom precis som man vill. Så länge man bara förordnar om sina egna tillgångar kan man alltså fördela arvet som önskas. Det enda som kan inskränka på denna rätt är ens barns rätt till laglotten (7 kap 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga vad barnet hade ärvt om det inte hade funnits något testamente. Barn till den avlidne har alltid rätt att få ut minst laglotten, även om det skulle finnas ett testamente som förordnat arvet till andra.

Det finns inte någon liknande rätt att ärva för andra släktingar än barnen till den avlidne. Om den avlidne inte har barn (eller om dessa väljer att inte kräva ut sin laglott) fördelas alltså egendomen bara efter vad som står i testamentet. Detta gäller dock endast om testamentet är giltigt i övrigt, det vill säga uppfyller formkraven för testamente.

Eftersom din halvsyster inte var barn till din farbror har hennes barn ingen absolut rätt att få ärva efter honom. Om han har upprättat ett giltigt testamente där han skänker alla tillgångar till cancerfonden är detta helt okej och ska följas, så länge formkraven är uppfyllda. De enda som oavsett testamente har rätt att ärva är barn till den avlidne, som då kan kräva ut sin laglott.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du några ytterligare funderingar är det bara att kommentera i fältet nedan!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?