Har min halvsyster rätt att ärva mig?

2021-10-26 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har en helbror och en halvsyster. Vår gemensamma pappa är död och arvet är klart .ärver men halvsyster mej när jag dör .Eftersom min mamma är gammal och har en del pengar vill jag att mina pengar går till min bror
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du har en helbror och en halvsyster på din (avlidne) fars sida, att du önskar att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla din helbror när du dör och att du därför undrar om din halvsyster har rätt att ärva dig.


Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).


Den legala arvsordningen

I svensk rätt fördelas den avlidnes kvarlåtenskap (som utgångspunkt) enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv.


Nedan redogör jag kort för den första och andra arvsklassen.


Första och andra arvsklassen

I första hand ärver arvlåtarens (d.v.s. den avlidnes) barn hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen tar lika lott. Har något av arvlåtarens barn avlidit, gäller enligt den s.k. istadarätten att barnets barn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).


I andra hand ärver arvlåtarens föräldrar hela kvarlåtenskapen, om arvlåtaren saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Föräldrarna tar hälften var (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Har någon av arvlåtarens föräldrar avlidit, får arvlåtarens hel- och halvsyskon dela på den förälderns lott (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB).


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är därför att om du saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v., kommer dina föräldrar ärva hälften var av din kvarlåtenskap. Eftersom din pappa är bortgången, kommer dock hans barn – din helbror och halvsyster – i stället dela på den lott som skulle ha tillfallit honom. Detta innebär att din syster alltså faktiskt kan komma att ärva dig.


Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spel

Du kan emellertid förordna om din kvarlåtenskap genom testamente och därigenom frångå den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB) genom att testamentera hela din kvarlåtenskap till din bror. Om du behöver hjälp att upprätta ett testamente som är juridiskt korrekt kan du göra det här.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1696)
2021-12-08 Hur fördelas arvet om någon går bort före arvlåtare?
2021-12-02 Vem ärver när det endast finns särkullbarn?
2021-12-01 Tar änkeman över arvslott?
2021-11-30 Om jag och min mamma avlider samtidigt, kommer min man ärva hennes tillgångar?

Alla besvarade frågor (97716)