FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt01/05/2018

Har min fru rätt till umgänge med mina två barn från ett tidigare förhållande om jag skulle dö?

Hej.! Jag har två barn sen ett tidigare förhållande och jag är omgift och har ett gemensamt barn med min fru.

Har min fru rätt till umgänge med mina två barn sen tidigare om jag skulle dö?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret på din fråga är att din fru kan ha rätt till umgänge med dina två barn efter din död om hon är en person som står barnen särskilt nära och umgänge med henne är viktigt med hänsyn till barnens bästa. Om du och ditt ex inte kan komma överens om detta umgänge kan din fru behöva ta hjälp av socialnämnden för att driva frågan i domstol. Jag ska nedan förklara mer i detalj vad som gäller och ge råd utifrån detta.

Reglerna om umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).


Viktiga utgångspunkter: barnets bästa

Till att börja med vill jag nämna att man i lagtexten inte pratar om förälders eller annans persons rätt till umgänge, utan det handlar om barnets rätt till umgänge. En viktig utgångspunkt är nämligen att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut som rör umgänge där hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB).


Barnen kan ha rätt till umgänge med "bonusförälder", men det är inte säkert

Utgångspunkten är att barnen har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Förutom detta så har barnens vårdnadshavare ett ansvar för att för att tillgodose barnens behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 § FB).

Med "någon annan som står barnet särskilt nära" menas till exempel far- och morföräldrar, men skulle även kunna omfatta din fru, som ju blir "bonusförälder" till dina barn. Din fru måste dock kunna motivera att hon är en person som står barnen särskilt nära och umgänget måste vara i enlighet med barnets bästa.


Det bästa är om ni själva avtalar om umgänget

Det absolut bästa är att komma överens med ditt ex om vad som ska gälla för umgänge ifall du dör innan henne. Som vårdnadshavare till barnen är det du och din fru som bestämmer i frågor som rör barnets angelägenheter och där innefattas bland annat beslut om umgängesfrågor (6 kap. 11 § FB).

Om du och ditt ex inte kan komma överens om umgänget med din fru finns det en möjlighet att driva frågan i domstol, men en sådan process måste drivas av socialnämnden i kommunen.


Socialnämnden kan driva umgängesfrågan i domstol

Eftersom din fru inte är förälder till dina barn kan hon inte själv väcka talan vid domstol om umgänge med dina barn. Hon måste istället vända sig till socialnämnden i kommunen för hjälp med detta.

Din fru måste kunna förklara för socialnämnden varför det är viktigt att barnen ska ha umgänge med henne. Socialnämnden kommer då beakta behovet av barnens umgänge med din fru och om de tycker att umgänget är tillräckligt viktigt med hänsyn till barnens bästa och barnens egna vilja. Om socialnämnden tycker att det är nödvändigt kan de välja att väcka talan om umgängesfrågan i domstol (6 kap. 15a § andra stycket FB).

Vad domstolen sedan kommer fram till kan jag inte svara på, men något som talar för att barnet borde ha umgängesrätt med din fru är att hon antagligen har varit en "bonusförälder" till dina barn under er tid som gifta och att hon dessutom har ett barn med dig som ju är dina barns halvsyskon.


Mina råd är:

1. Försök att komma överens med ditt ex om barnens umgänge med din fru i det fall du skulle dö innan henne. Det är alltid lättare om man kan lösa saker genom överenskommelse sinsemellan än att driva frågan i domstol.

2. Om du och ditt ex inte kan komma överens om umgänget med din fru kan din fru få hjälp av socialnämnden i kommunen med att driva frågan i domstol. Din fru måste dock kunna motivera varför hon ska ha rätt till umgänge med barnen och varför hon ska anses vara "någon som står dem särskilt nära".


Ytterligare funderingar?

Om du har något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara SandrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000