FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/12/2021

Har min fru rätt till hälften av den samägda fastigheten?

Hej,

Jag och min fru äger ett hus tillsammans. Vi köpte det för 5,1MSEK och det är värderat till 6,8MSEK. När vi köpte det se la jag in 800,000 SEK mer i huset. Dessa pengar har jag fått av min pappa samt mormor tidigare och flyttade med detta kapital från det huset jag sålde innan. Är min fru berättigad till hälften av detta om vi skiljer oss och säljer huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om egendomstyper och bodelning

Det finns endast två typer av egendom som vardera make kan ha i ett äktenskap. Det finns enskild egendom och giftorättsgods (i och för sig finns också personlig egendom (se 10 kap. 2 § äktenskapsbalken)). Den egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Du och din fru råder över er egendom och har fortfarande äganderätt till er respektive egendom (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Däremot aktualiseras de nämnda egendomstyperna när äktenskapet blir upplöst genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken).

När ett äktenskap upplöses ska egendomen fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Det samägda huset

Frågan är då om fastigheten som du beskriver i din fråga är giftorättsgods eller enskild egendom. Vi har ju kommit fram till att endast giftorättsgods ska ingå i bodelningen. Är inte fastigheten enskild egendom enligt någon av punkterna i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, så är fastigheten giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Mer precist är era ideella andelar i fastigheten giftorättsgods (t.ex. 50/50 som är huvudregeln om inget annat framgår (1 § lag (1904:48 s.1) om samäganderätt). Läser vi i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken kan fastigheten göras enskild genom äktenskapsförord och genom villkor om att fastigheten ska vara enskild i gåva eller testamente. Utifrån din fråga verkar det inte finnas något sådant. Det verkar alltså som att era andelar i fastigheten är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Förbättringen du har gjort i fastigheten med 800 000 kr är som utgångspunkt inte något som förändrar något avseende bodelningen (återkommer till det). Det är värdet på andelarna i fastigheten vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller dagen för den ena makens död som är det relevanta och som ska tas upp i bodelningen (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken).

Förbättringen av fastigheten

Gåvorna som du fick av din pappa och mormor är som utgångspunkt giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Men om det fanns ett villkor i gåvobreven eller liknande om att gåvorna skulle vara din enskilda är gåvorna enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket punkt två äktenskapsbalken). Som utgångspunkt innebär dock en förbättring av giftorättsgods (fastigheten) med enskild egendom (eventuellt gåvorna) inte att du får tillgodogöra dig något extra på grund av detta vid en bodelning. Så är inte heller fallet om du förbättrar giftorättsgods med giftorättsgods. Man skulle dock kunna tänka sig att bodelningen i ytterlighetsfall kan jämkas så att du får behålla mer i en bodelning om du använde enskild egendom till att förbättra giftorättsgods (12 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). Hälftendelningen efter skuldavräkning i 11 kap. 3 § äktenskapsbalken är dock den starka huvudregeln. Men det finns som sagt undantag om en hälftendelning hade lett till oskäliga resultat, särskilt vid korta äktenskap. Jag har dock svårt att uttala mig om en likadelning hade varit oskälig utifrån den information jag har.

Din fru är alltså som utgångspunkt berättigad till hälften av fastigheten om ni skiljer er och säljer huset.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”