Har min före detta sambo rätt till hälften av lägenhetens värde?

FRÅGA
Hej! Skulle vilja be om hjälp med en fråga. Min sambo och jag separerade vid nyår och lägenheten som vi bodde i tillsammans, men som jag stod på kontraktet för, samt ensam la in pengar i, såldes i slutet på april. Han har väl enligt lag rätt till hälften? Inklusive de pengar som jag(!) ensam stoppade in i lägenheten efter försäljning av min egna lägenhet för längesen.. Men frågan är, hur lång tid efter lägenhetsförsäljningen kan han kräva sina pengar? Han har fortfarande inte idag, sagt hur mycket han vill ha. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:

- Har din före detta sambo rätt till hälften av lägenhetens värde efter er separation?

- Hur lång tid efter lägenhetsförsäljningen kan din före detta sambo kräva dig på pengar från försäljningen?

Om jag har förstått dig rätt så köpte du lägenheten själv innan ni blev sambor.

Jag kommer att hänvisa till sambolagen (SamboL) i mitt svar.

Din sambo har inte rätt till hälften av lägenhetens värde

Svaret på din första fråga är nej – eftersom du köpte lägenheten innan ni blev sambor har din före detta sambo inte någon rätt till hälften av lägenhetens värde.

Därmed blir svaret på din andra fråga att din före detta sambo inte kan kräva dig på några pengar från lägenhetsförsäljningen överhuvudtaget.

Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vad som gäller.

Bodelning och samboegendom

Din före detta sambo kan endast göra anspråk på delar av din egendom om han begär att en bodelning ska göras till följd av er separation (8 § första stycket och 2 § första stycket, andra punkten SamboL). Han måste begära en bodelning inom ett år från er separation, alltså senast vid nyår i år (8 § andra stycket SamboL).

I bodelningen ska bara er samboegendom ingå (8 § första stycket SamboL). Till den räknas er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, men enbart om du eller din före detta sambo har köpt bostaden eller bohaget i syfte att ni ska använda dem gemensamt (3 § SamboL). Har bostaden eller bohaget sålts innan bodelningen är det istället deras värde som ska ingå.

Din lägenhet har aldrig varit samboegendom

Lägenheten som du nu har sålt har aldrig räknats som samboegendom, eftersom du köpte den innan ni blev sambor. Då spelar det ingen roll att lägenheten var er gemensamma bostad före separationen. Det förutsätts helt enkelt att du inte köpte lägenheten för er gemensamma användning.

Värdet av den sålda lägenheten ska därmed inte ingå i en bodelning mellan dig och din före detta sambo, eftersom lägenheten aldrig har varit samboegendom (3 § samt 5 § första stycket, tredje punkten och 8 § första stycket SamboL).

Det medför att din före detta sambo inte kan göra något anspråk på hälften av lägenhetens värde, även om han begär att en bodelning ska göras.

Om du köpte lägenheten en kort tid innan ni blev sambor

Köpte du lägenheten en kort tid innan ni blev sambor skulle den eventuellt kunna ses som samboegendom, trots att ni ännu inte var sambor vid tidpunkten. Det är bra att du känner till detta.

Dock är det i så fall din före detta sambo som måste bevisa att din avsikt med köpet var att ni skulle använda lägenheten gemensamt, vilket sannolikt är svårt för honom att göra. Det är därför inte troligt att han skulle kunna göra något anspråk på hälften av lägenhetens värde i det här fallet heller.

Sammanfattning

Din före detta sambo har inte rätt till hälften av den sålda lägenhetens värde. Det beror på att lägenheten aldrig har räknats som samboegendom, eftersom du köpte den innan ni blev sambor.

Han kan därför inte kräva dig på några pengar från lägenhetsförsäljningen överhuvudtaget.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?