Har min exman rätt att låta hans föräldrar ta han om våra barn?

2020-11-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min exman har delad vårdnad. Han jobbar utomlands och låter hans föräldrar ta våra barn på hans veckor när han inte är på orten. Har han rätt att göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta huruvida din exman får låta sina föräldrar ta han om barnen på hans veckor, när han är utomlands/inte är på orten. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag.

Det framgår inte hur gamla barnen är. Barnens ålder påverkar inte mitt svar till dig. Däremot kan barn ju få bestämma mer när de blir äldre.

Du skriver att ni har delad vårdnad. Men det framgår inte om ni har delad boende (växelvist boende) eller om barnen bor stadigvarande hos en av er.

Ni ska samarbete om barnens bästa

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn har även rätt till aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap., 1 §, FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvaret för att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran beaktas.

Ni har en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnens personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap., 11 §, FB).

Ni ska med andra ord samarbete om beslutningar såsom skolval, vart barnen ska bo och liknande beslut.

Ni behöver däremot inte vara överens om vardagsbeslut, utan ni bestämmer själva hur ni planerar vardagen med barnen, när de är hos er.

Jag vill vara mycket tydlig med att jag förstår din frustration och jag förstår att det inte alls känns rimligt att barnen ska vara hos din exman om han inte ens är tillsammans med barnen.

Börja med att prata med din exman

Om ni har ett bra samarbete kan ni möjligen själva lösa detta. Det kan vara bra att börja med att försöka prata om detta med din exman. Ni kan möjligen avtala att barnen är mer hos dig när han jobbar utomlands.

Barn behöver båda sina föräldrarna

I svensk familjerätt är utgångspunkten att barnets bästa är en nära och god kontakt till båda föräldrarna. Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad barnets bästa skall det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska även beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap., 2 a §, FB).

Utgångspunkten är därmed att det är bra för dina barn att vara hos båda föräldrar. Jag förstår om det känns lite "löjligt" att prata om en god och nära kontakt till båda föräldrarna, när han inte ens är där med barnen. Men rättsligt set är det som utgångspunkt svårt att angripa hans sätt att arrangera vardagen, när barnen är hos honom. Barnen är hos din exmans föräldrar när han är på annan ort, och som utgångspunkt är det inte dåligt för barnen får vara hos far – och morföräldrar, däremot kan barnets behov av att få se andra familjemedlemmar tillmätas viss betydelse i bedömningen av barnets bästa. Men relationen till föräldrarna är förstås den viktigaste och mest centrala relation. Det framgår inte av frågan om han aldrig är hemma, men detta kan förstås påverka bedömningen.

Samarbetssamtal

Om ni inte kan komma överens om en lösning kan ni få hjälp till samarbetssamtal. Du kan kontakta familjerådgivningen eller familjerätten i den kommun du bor i, de kan hjälpa dig och ge mer information om hur det fungerar.

Ändring i barns boende

Ni kan även själv avtala om boendet. Om ni inte kan komma överens, kan du gå till domstol och begära att rätten ska besluta vem barnen skall bo tillsammans med (6 kap., 14 a §, FB). Barnen har rätt till umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med (6 kap., 15 §, FB).

Man kan även ändra vårdnaden, så den inte är delad. Men det är inget i frågan som indikerar att du vill ha ensam vårdnad. Jag tolkar frågan som att du endast är missnöjd med att din exman inte spenderar tid med barnen, när de är hos honom.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Lycka till!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?