Har min bror rätt att testamentera allt han äger till mina tre döttrar?

2020-05-24 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min bror vill testamentera sin fastighet (vår föräldragård) och all hans kvarlåtenskap till mina tre döttrar som enskild egendom. Något särskilt att tänka på vad gäller utformning av detta testamente? Han är ungkarl, har inga barn, våra föräldrar är gamla. Vi har en syster till som har vuxna barn, men min bror önskar att enbart mina vuxna döttrar skall ärva allt. Är detta verkligen okej? Våra föräldrar har redan kompenserat min syster i samband jag och min bror delat upp gården, men har han rätt att ge bort allt han äger och har bara till mina barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar om din bror har rätt att testamentera all sin egendom till dina tre döttrar, samt om han behöver tänka på något särskilt när det gäller testamentets utformning.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Din bror har rätt att testamentera all sin egendom till dina döttrar

Det korta svaret på din fråga är ja – din bror har rätt att testamentera all sin egendom till dina tre döttrar.

När det gäller testamentets utformning är det viktigt att det uppfyller lagens formkrav och att det är tydligt formulerat.

Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vad som gäller.

Den legala arvsordningen gäller så länge din bror inte har något testamente

Inledningsvis vill jag beskriva hur den legala arvsordningen efter din bror ser ut i nuläget. Den gäller så länge han inte har något testamente.

I första hand har era föräldrar rätt att ärva honom om han dör (2 kap. 2 § första stycket ÄB).

I andra hand ärver ni syskon honom. Ni ärver hälften av hans kvarlåtenskap om en av era föräldrar har dött, medan ni ärver allt han efterlämnar om båda era föräldrar har dött (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Ni syskon ska dela lika på det som ni ärver.

Din bror kan testamentera allt till dina döttrar eftersom han saknar maka/make och barn

Varför har då din bror rätt att testamentera allt till dina döttrar?

Jo, det beror på att han inte har någon maka/make eller några barn. Ett testamente trumfas nämligen bara av de skyddsregler som gäller för de personerna.

En maka/make har alltid rätt att få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp efter bodelning och arvskifte, vilket därmed går före ett testamente som inskränker den rätten (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Barn kallas för bröstarvingar och deras rätt till sin laglott går också före ett testamente (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är hälften av barnets arvslott, som i sin tur är den del av kvarlåtenskapen som barnet har rätt att ärva enligt lag (7 kap. 1 § och 2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Däremot kan varken era föräldrar eller er syster kräva att arvet efter din bror ska fördelas annorlunda än vad han har skrivit i sitt testamente. Testamentet bryter helt enkelt deras arvsrätt för att din brors sista önskan ska respekteras.

Era föräldrar och er syster kan väcka talan om att testamentet ska anses ogiltigt

En sak som är viktig att tänka på är att era föräldrar och/eller er syster fortfarande kan påstå att din brors testamente är ogiltigt och att det därför inte ska gälla (14 kap. 5 § första stycket ÄB).

De har sex månader på sig att påtala ogiltigheten från tidpunkten då de har tagit del av testamentet (14 kap. 5 § första stycket ÄB). Den legala arvsordningen kommer att gälla istället för testamentet om det ogiltigförklaras av en domstol.

Det finns tre stycken ogiltighetsgrunder i lagen:

- Testamentet uppfyller inte lagens formkrav (13 kap. 1 § ÄB).

- Din bror var påverkad av en psykisk störning när han skrev testamentet (13 kap. 2 § ÄB).

- Din bror tvingades, lurades eller påverkades till att skriva testamentet (13 kap. 3 § ÄB).

Dina döttrar kommer att anses ha bevisbördan för att testamentet uppfyller lagens formkrav. I övrigt har dock den som påtalar ogiltigheten bevisbördan för det.

Din brors testamente måste uppfylla formkraven

Mot bakgrund av detta är det förstås väldigt viktigt att din brors testamente uppfyller formkraven som finns.

Enligt lagen ska din brors testamente uppfylla följande (10 kap. 1 § ÄB):

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Din bror ska skriva under det.

- Två vittnen ska samtidigt vara närvarande när din bror skriver under det eller när han förklarar för dem att det är hans underskrift på testamentet.

- De två vittnena ska också skriva under det.

Vittnena behöver vara över 15 år och sakna sådana psykiska besvär som gör att de inte förstår vad bevittnandet innebär. Vittnena får inte heller vara närstående till din bror eller till dina döttrar (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).

Tydliga formuleringar minskar risken för tolkningsproblem

Förutom formkraven är det viktigt att din brors testamente är tydligt formulerat, så att det inte uppstår tolkningsproblem efter hans död med risk för att hans önskningar missförstås.

Det behöver tydligt framgå i testamentet att han vill att egendomen som dina döttrar ärver ska vara deras enskilda egendom.

Sammanfattning

Din bror har rätt att testamentera all sin egendom till dina döttrar, eftersom han inte har någon maka/make eller några barn. Därmed finns det inga skyddsregler som kan trumfa hans testamente.

Det är viktigt att din brors testamente uppfyller lagens formkrav, eftersom det annars kan ogiltigförklaras av en domstol om era föräldrar och/eller er syster väljer att väcka en ogiltighetstalan efter din brors död.

Det är också viktigt att testamentet formuleras tydligt så att det inte uppstår tolkningsproblem i framtiden.

Därför vill jag avslutningsvis rekommendera din bror att ta hjälp av en jurist för att skriva testamentet, så att det blir så formriktigt och tydligt skrivet som möjligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2733)
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn
2021-01-25 Får en sambo bevittna ett testamente?
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?

Alla besvarade frågor (88463)