Har min avlidne sons mamma istadarätt?

FRÅGA
Hej! Är frånskild med 2 barn varav en avlidit (denne har inga barn). Barnens mamma är i livet. Ärver hon min avlidna sons del när jag dör? Eller ärver min andre son som är i livet hela min del?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1 kap 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) stadgas att endast den som lever vid arvlåtarens död kan ärva. Enligt 2 kap 1§ 2st ÄB framgår att arvlåtarens barn tar lika lott och att om ett barn är avlidet träder dennes avkomlingar in i dennes ställe. Denna rätt kallas istadarätten och innebär alltså att barnbarn träder in i en avliden förälders ställe. Då ditt avlidna barn inte hade några barn blir alltså därmed inte istadarätten aktuell. Din avlidne sons mamma har alltså inte istadarätt. Då det finns en person i första arvsklassen, din son som är i livet, kommer han att erhålla hela arvet så länge du inte i ett testamente fördelar kvarlåtenskapen annorlunda.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (862)
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?
2020-10-09 Måste en bil värd 25 000 kr säljas, om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna med 80 000 kr?

Alla besvarade frågor (85208)