Har min avlidne mans syskonbarn rätt att ärva mig?

2021-02-07 i Efterarv
FRÅGA
Kan syskonbarn till min man, som har avlidit, ärva mig när jag dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det du efterfrågar är i praktiken vem som har rätt till s.k. efterarv. Efterarv aktualiseras när den efterlevande maken ärvt den första avlidna maken med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten kan framkomma av ett testamente, eller följa av den legala arvsrätten. Den legala arvsrätten är vad som gäller om det saknas testamente. Enligt ärvdabalken (ÄB) ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken om arvlåtaren var gift. Den fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken får lov att använda egendomen, sälja den, skänka bort den etc. däremot inte testamentera bort den (3 kap. 1-2 § ÄB).

När den efterlevande maken avlider ska hälften av boet gå till den först avlidnes släktingar ur första eller andra arvsklassen (3 kap. 2 § ÄB). Första arvsklassen utgör den avlidnes barn (bröstarvingar), medan andra arvsklassen utgör den avlidnes föräldrar, syskon eller syskonbarn (2 kap. 1-2 § ÄB). Din makes syskonbarn ingår således i andra arvsklassen och har efterarvsrätt till din make. I praktiken är det din man de ärver och inte dig.

Utgångspunkten är, som nämnt, att hälften av boet efter dig ska gå till din makes arvingar. Efterarvet kan däremot påverkas i vissa fall. Om du har skänkt bort en stor del av egendomen ska efterarvingarna kompenseras (jfr 3 kap. 3 § ÄB). Om boets värde däremot har ökat i värde efter din makes frånfälle ska sådan förkovran tillfalla dina arvingar istället. Det krävs för det att det kan visas att det tillfallit dig genom arv, gåva eller testamente eller kan antas att förkovran härrör från förvärvsarbete (3 kap. 4 § ÄB). Om det är många år sedan din make avled och du har arbetat dessa år kan det därmed ha skett en ökning av boet som ska tillfalla dina arvingar.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, sen 9 februari, klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post så försöker vi finna en tid som fungerar. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?