Har min avlidne fars sambo rätt att bo kvar i hans hus?

FRÅGA
kan vår nyligen avlidne fars sambo bo kvar i vår fars egendom,som han ärvt efter vår mor,Honskulle flyttat ,men vår far avled innan dess. Finns inga papper skrivna mellan dem ,delad ekonomi däe vår far betalade allt på hus ,mm,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Sambolagen anger vad som gäller regler kring samboförhållande. Denna lag är möjlig att avtala bort genom samboavtal, men eftersom du inte nämner något om ett sådant avtal i din fråga så utgår jag från sambolagens regler i mitt svar.

När samboförhållande upphör på grund av separation eller att ena sambon avlider ska en bodelning göras, det vill säga fördelning av egendomarna. I bodelning ingår enbart gemensam bostad och bohag, varav gemensam bostad ska vara förvärvad för gemensam användning (3 § sambolagen).

Eftersom du anger att din far ärvt huset efter sin mor tolkar jag det som att din far ägde huset innan samboförhållandet och det är därför högst troligt att huset inte betraktas som samboegendom och därmed inte ska ingå i någon bodelning.

Dock finns det en möjlighet för sambon att överta bostaden om hon "bäst behöver" den och kan därigenom få egendomen avräknad på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Detta måste dock anses skälig med hänsyn till övriga omständigheter (16 § andra stycket sambolagen).

Sammanfattning

Er avlidne fars sambo kan ha rätt att bo kvar i er fars hus om det utgör gemensam bostad alternativ att sambon anses bäst behöva den. I annat fall finns inga regler som ger sambon rätt att fortsätta bo kvar i huset.

Om du behöver mer hjälp med din fråga är min rekommendation att du bokar tid med någon av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96398)