FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/10/2018

Har min arbetsgivare rätt att omplacera mig?

Hej,

Jag är tillsvidare anställd på Marginalen bank som Säljare men månadslön på 21,400 kr och möjlighet till provision upp till 8000 kr.

Den avdelningen blev tyvärr nedlagd och jag fick erbeta med annat typ försäljning ett tag men min chef blev sjukskriven och detta projekt lades på is för tillfället. Jag fick arbeta på kundservice med en fast provision på 3000 kr tills projektet kommer igång igen. Nu har de tagit bort min fasdta provision och vill att jag ska skriva på nytt avtal på kundservice med ett fastlön men jag blev anställd med en annan möjlighet och detta skulle vara tillfälligt, nu verkar det som att företaget vill att jag ska gå under kundservice helt hållet med en fastlön. Jag bill veta vad jag har för rtättigheter att få för lön och anställning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Din fråga handlar om omplacering och arbetsskyldighet. Bestämmelser om detta hittas i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtal. Kollektivavtal kan begränsa möjligheterna till omplacering men eftersom det inte framgår av frågan att ett sådant finns kommer jag besvara frågan utifrån att kollektivavtal inte finns.

Omplacerad på grund av arbetsbrist
Av frågan framgår att du blivit omplacerad till följd av arbetsbrist (7 § LAS). Eftersom din tidigare tjänst inte finns kvar är din arbetsgivare skyldig att omplacera dig inom företaget om detta är möjligt. Din arbetsgivare har rätt att omplacera dig till tjänster som faller inom ramen för din arbetsskyldighet.

Arbetsskyldighet
Arbetsskyldigheten regleras inte genom lag utan har utvecklats i praxis. Enligt 29/29 principen måste du godta en omplacering om den nya tjänsten har ett naturligt samband med din arbetsgivares verksamhet, arbetet utförs för arbetsgivarens räkning och faller inom ramen för dina yrkeskvalifikationer. Enligt min bedömning är den nya tjänsten inom ramen för detta och min bedömning blir således att du är tvungen att acceptera den nya tjänsten. Vid omplacering kan du bli tvungen att acceptera en viss lönesänkning. Av det du nämner i frågan verkar omplaceringen inte att anses som särskilt ingripande vad gäller arbetsvillkor, arbetsuppgifter och lön.

Min bedömning är alltså att du måste acceptera den nya tjänsten med den lön som erbjudits. Om du väljer att inte acceptera erbjudandet föreligger arbetsbrist och din arbetsgivare har i sådana fall saklig grund för uppsägning (7 § LAS).

Jag rekommenderar dock att du tar kontakt med ditt fackförbund innan du godkänner omplaceringen.

Johannes HammarlingRådgivare