Har man som bostadsrättshavare rätt att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand på grund av studier på annan ort?

Hej! min son ska studera på annan ort under ungefär ett halvår. Han har en bostadsrätt och jag undrar om han har rätt att hyra ut den under tiden som han är borta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din son har en rätt att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand medan han studerar på annan ort. I mitt svar kommer jag att använda mig av regler i bostadsrättslagen (BL). Jag kommer att använda uttrycket andrahandsuthyrning i mitt svar men det är bra att veta att i lagen används i stället uttrycket andrahandsupplåtelse.  

Det krävs som huvudregel samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse
Enkelt uttryckt kan jag säga att det inte finns någon direkt rätt för din son att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, i den bemärkelsen att det skulle vara en form av rättighet. För att andrahandsuthyrning ska få ske krävs nämligen att bostadsrättsföreningens styrelse lämnar sitt samtycke till det (se 7 kap. 10 § första stycket BL).

I annat fall kan man få tillstånd av hyresnämnden
Om styrelsen skulle vägra att lämna sitt samtycke kan man i stället söka tillstånd till andrahandsuthyrning hos hyresnämnden. De kan lämna tillstånd trots att styrelsen vägrar att ge samtycke. För att hyresnämnden ska lämna sådant tillstånd krävs att bostadsrättshavaren har skäl för uthyrningen samt att bostadsrättsföreningen saknat befogad anledning att vägra samtycke till andrahandsuthyrning (se 7 kap. 11 § första stycket BL). Studier på annan ort är ett exempel på något som bör räknas som ett godtagbart skäl för andrahandsuthyrning.

Avslutande kommentarer och vidare läsning
Sammanfattningsvis finns alltså ingen direkt rätt för din son att såsom bostadsrättshavare hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Det krävs som huvudregel samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse, eller i annat fall tillstånd av hyresnämnden. Eftersom din son vill hyra ut bostadsrätten i andra hand på grund av just studier på annan ort borde han få tillstånd till detta efter ansökan hos hyresnämnden, i det fall föreningen skulle vägra att ge sitt samtycke till andrahandsuthyrning.

Din son får alltså hyra ut sin bostadsrätt i andra hand så länge han får styrelsens samtycke, eller tillstånd av hyresnämnden. För själva andrahandsuthyrningen finns sedan relevanta bestämmelser i lag om uthyrning av egen bostad.

Mitt råd är att ni börjar med att ta kontakt med styrelsen i bostadsrättsföreningen för att se om de godkänner att din son hyr ut sin bostadsrätt i andra hand under den tid han studerar på annan ort. Vill du läsa mer om andrahandsuthyrning av bostadsrätt kan du göra det på Sveriges Domstolars hemsida.  


Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”