Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

2021-10-16 i Barnrätt
FRÅGA
Jag flyttade från min familj till fosterfamilj pågrund av våld i hemmet. Jag flyttade där ifrån när jag gick 8an och nu plugga jag på universitet. Det har inte funkat för mig och min riktiga familj och vi har därmed klippt kontakten. Problemet är att jag har en lillebror som bor hos dem och dem låter mig inte träffa honom eller ringa alls. Han är Xår och jag är XXår. Vad ska jag göra för att kunna umgås med min lillebror igen?. Skolan har tidigare gjort en orosanmälan för att min lillebror har sagt att mamma har slagit honom. Men jag vet ej hur det har gått med den processen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha rätt att träffa din lillebror trots att din familj inte tillåter dig. Därmed blir Föräldrabalken (FB) 6 kap. tillämplig, gällande vårdnadshavares ansvar.

Umgängesrätt och vårdnadshavarens ansvar
Detta blir en fråga om rätten till umgänge, och mer specifikt ett barns rätt att umgås med någon som står särskilt nära (FB 6 kap. 15 § 3 stycket). Det är viktig att komma ihåg att det hela handlar om barnets rätt och behov och att det är barnets bästa som alltid ska vara avgörande vid dessa typer av frågor (FB 6 kap. 2 a §).

Det är vårdnadshavarna till din lillebror som har en rätt och en skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Detta innebär att din lillebrors vårdnadshavare har en skyldighet att tillgodose hans behov. Om din lillebror kan ha ett behov av att ha ett umgänge med någon som står han särskilt nära (exempelvis du som är hans storasyster) då ska detta behov tillgodoses så lång som möjligt av vårdnadshavarna (FB 6 kap. 15 § 3 stycket). Vårdnadshavarna är oftast samma personer som barnets föräldrar (FB 6 kap 2 §), men då jag inte vet i detta fall så kommer jag endast använda begreppet "vårdnadshavare".

När det kommer till vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter så ska man särskilt beakta barnets "mognad" i form av ålder och utveckling. Dvs hur mognare/ äldre barnet blir desto större hänsyn ska vårdnadshavare ta till barnets synpunkter och önskemål (FB 6 kap. 11 §). Din lillebror låga ålder gör att hans vårdnadshavare som huvudregel får ta de flesta besluten, till skillnad ifrån om han han hade varit nära att vara myndig. Men detta ändrar inte på det faktum att hänsyn ska tas till barnets behov av att umgås med en som står denne särskilt nära (FB 6 kap. 15 § 3 stycket).

Vad du kan göra nu
Eftersom din familj inte låter dig ha någon kontakt med din lillebror så kan frågan om umgängesrätt tas till domstol. Du kan dock inte själv föra denna talan om rätten till umgänge med din lillebror, det kan bara socialnämnden göra. Vilket innebär att du bör vända dig till socialnämnden i detta läge för att dom i sin tur ska överväga vad som är bäst för din lillebror. Avvägningen socialnämnden gör är de nackdelar en process i domstol kan ha för barnet jämförelse med fördelarna umgänget ger. Detta blir tyvärr högst troligtvis till nackdel för dig, då socialnämnden oftast inte för en sådan talan. Detta då det är svårt att veta utfallet i domstolen och eftersom processen brukar ha stora nacklederna för barnet psykologiskt, anser dom inte det värt risken. Du nämner dock i omständigheterna att det finns en orosanmälan sedan tidigare mot din mamma, detta kan eventuellt vara till fördel för dig när socialnämnden överväger.

Ett annan sak du kan göra innan du vänder dig till socialnämnden är att tala med din familj åter igen. Då kan du berätta vilka rättigheter din lillebror har enligt lag och att du eventuellt tänker vända dig till socialnämnden om ni inte kommer fram till en lösning tillsammans. Men med detta sagt så anser jag inte att du ska ta detta råd om du anser det föreligger någon som helst fara för dig om du gör så.

Sammanfattning
Du ska som huvudregel kunna ha umgänge med din lillebror då han har en rätt till det enligt lag. Att din familj håller dig borta från din lillebror är högst sannolikt inte okej och kan dessutom vara lagstridiga handlingar. Tyvärr finns det en stor chans att socialnämnden inte väljer att föra denna talan i domstol.

Mitt råd nu, om du fortfarande känner sig osäker, är att du vänder dig till en erfaren jurist för att få vidare och mer utförlig hjälp. Du kan boka en tid hos en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas med detta sagt att det löser sig, och att du och din lillebror därmed i framtiden kommer ha kontakten igen. Lycka till!

Med vänlig hälsning

Beatrice Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?