Har man rätt till studiestöd om man inte är svensk medborgare?

2021-01-06 i CSN
FRÅGA
Hej! Har jag rätt till CSN bidrag om jag ska börja plugga på universitet i Sverige som EU medborgare (21 år gammal)? Jag har även släkt i Sverige men inte föräldrar (vi tre är bara EU medborgare). Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är medborgare i ett EU-land och studerar på ett svensk universitet kan du har rätt till studiestöd (bidrag och lån) från CSN förutsatt att vissa krav är uppfyllda. Vem som kan få studiestöd regleras i tredje kapitlet i studiestödslagen. Nedanför kommer de olika kraven kortfattat att förklaras. För att få studiestöd räcker det med att du fyller upp ett av kraven. Listan är inte uttömmande utan jag har har sammanställt några punkter som eventuellt kan vara relevanta för din situation.

-Om du är anhörig till en person som arbetar eller driver företag i Sverige kan du har rätt till studiestöd. Anhörig innebär att du ska vara partner, barn eller styvbarn (barn är under 21 år) till en medborgare i EU. Om du är över 21 år kan du ändå anses vara ett barn om du är ekonomisk beroende av en förälder som arbetar i Sverige.

-Om du är varaktig bosatt i Sverige kan du få rätt till studiestöd. Migrationsverket ska då ha gett dig status som varaktig bosatt.

-Om du har ett permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt kan du ha rätt till studiestöd. Du kan läsa mer om hur man får detta på migrationsverkets hemsida om du klickar här. Om man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har man oftast inte rätt till studiestöd.

-Du kan få studiestöd om du har en särskild koppling till Sverige. Detta brukar kallas för att man har en varaktig anknytning. Du har varaktig anknytning till Sverige om du har arbetat i åtminstone två år i Sverige, om du är gift eller har sambo i Sverige sedan minst två år tillbaka eller om du var under 20 år när du flyttade till Sverige och någon av dina föräldrar bor och arbetar här. Det krävs dessutom att du har uppehållsrätt och bor i Sverige. Om du bor i Sverige har du oftast också uppehållsrätt.

-Om du har arbetat i mindre än två år i Sverige kan du ha rätt till studiestöd om du arbetar eller har ett eget företag i Sverige och fortsätter arbeta under studierna. Det krävs att du arbetar ungefär minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Du måste också få lön eller annan ersättning av arbetet. Om du slutar arbeta kan du ha kvar din rätt till studiestöd om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl är exempelvis om du är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom/skada eller om du vidareutbildar dig inom ditt yrkesområde och utbildningen har samband med ditt arbete i Sverige.

-Rätt till studiestöd kan föreligga om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger om du har barn med en svensk medborgare som du bor tillsammans med i Sverige. Du ska vara gift eller sambo med den svenska medborgaren.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (96590)