Har man rätt till skadestånd om man blir biten av en hund?

FRÅGA
Hej!Min syster blev i somras biten av en hund. Personen ansvarig för hunden hade ingen försäkring för den, och heller ingen hemförsäkring. Min syster har sedan dess inte kunnat arbeta, och har varit fram och tillbaka på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg massor av gånger. Det senaste beskedet från läkaren är att hon aldrig kommer att bli helt återställd, och aldrig mer kunna arbeta med det hon utbildat sig till under flera år. Den person som ansvarade för hunden (fodervärd) skrattar bara och säger att vi får anmäla henne om vi vill, för hon har ändå inga pengar.En polisanmälan är gjord, men vi kommer inte mycket längre. Vi har frågat min systers försäkringsbolag om vägledning, men de säger att de inte kan hjälpa oss.Det verkar inte riktigt att ett offer skall få ersättning om andra parten har försäkring - men bli utan om andra parten saknar försäkring.Vad gör vi?Stort tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om din fråga finner vi dels i Lagen om tillsyn över hundar och katter, men även i Skadeståndslagen.

Är hundägaren skadeståndsskylig?
När det gäller skador som är orsakade av hundar råder det ett så kallat "strikt ansvar" för dess ägare. Detta innebär att ägaren är direkt ansvarig för den skada som hunden orsakar oavsett om det har skett av vårdslöshet eller uppsåt som annars är en grund för skadestånd, 19§ Lag om tillsyn över hundar och katter.

Vad innefattar skadeståndet?
Hundens ägare är skyldig att ersätta din syster för den personskada som bettet har orsakat henne. Detta innefattar en ersättning för hennes:

- Fysiska och psykiska lidande, dels i övergående art, men även hennes bestående men
- Sjukvårdskostnader
- Inkomstförlust

Inkomstförlusten beräknas vara skillnaden mellan den summa som din syster normalt sett tjänat under den perioden som hon har varit skadad i förhållande till vad hon nu har fått. Tanken är att hon inte ska lida någon ekonomisk förlust orsakad av skadan enligt denna bestämmelse. Mer om detta kan du läsa här.

Om det är så att din syster har fått ersättning för sin inkomstförlust, eller del av den genom försäkringar eller liknande, räknas denna summa bort från hundägarens skadeståndsskyldighet, 5 kap. 3§ Skadeståndslagen.

Din syster har även rätt till ersättning för framtida inkomstförlust i form av livränta, ett engångsbelopp eller båda jämte varandra, 5 kap. 4§ Skadeståndslagen.

Det du säger om att det verkar som att man inte har rätt till skadestånd om den som orsakat skadan inte har någon försäkring är såklart fel. Det innebär endast att skadeståndet direkt måste komma från gärningspersonens "egen kassa" och inte från försäkringsbolaget. Dock förstår jag din synpunkt med tanke på att din syster ännu inte har fått någon ersättning, men det har hon egentligen rätt till.

Vad ska ni göra nu?
För att gå vidare med detta ska din syster, vilket hon har gjort, göra en polisanmälan där hon berättar att hon begär skadestånd av hundägaren. Detta borde sedan mynna ut i domstolsprövning med tanke på att hundägaren inte verkar villig att betala ut skadestånd. Mitt råd till er är att höra av er till polisen igen och var tydliga och meddela att ni vill pröva ärendet i domstol.

Jag hoppas att det kommer lösa sig för er. Rättsligt sätt har ni lagen på er sida i det här ärendet och hör gärna av er igen.

Vänligen,

Lisa Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (486)
2022-01-28 Fråga om skadeståndsansvar för en hundägare vars hund orsakat skador på en flicka
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning

Alla besvarade frågor (98703)