Har man rätt till offentlig försvarare om man är misstänkt för narkotikabrott?

Hej!

Min kompis blev uppringd av polisen och dem berättade att han är misstänkt för narkotikabrott (Köpt narkotika Cannabis).

Vid förhört så visar dem upp ljudklipp på honom prata med personen som säljer narkotikan. Dem berättar för honom att dem inte vill sätta dit honom utan han som säljer narkotikan och dem kommer göra det värre för honom om han inte erkänner. När han ville ha advokat så sa dem att han har inte rätt till en statlig adovkat dvs gratis advokat utan får betala själv.

1. Är det lagligt att pressa en person på detta sättet?

2. Har man rätt till en statlig advokat om man är misstänkt för narkotikabrott?

3. Får man prick i registret om man får böter för narkotika brott och hur länge finns den i registret?

4. Om man hade nekat allting, hade fallet kommit till rättegång och bevis matrialet räckt att bli dömd för narkotikabrott då man inte har något i kroppen? (Bevismatrial med kod ord.)

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det lagligt att hota för att få fram ett erkännande?
Det är inte lagligt att i samband med förhör använda så kallade "otillbörliga metoder", däribland hot, för att få fram vissa uttalanden (23 kap. 12 § rättegångsbalken). Att som polis påstå att man kommer göra saker och ting värre för den förhörda om denne inte erkänner är att räknas som ett hot och därmed också otillåtet.

Har man rätt till advokat om man är misstänkt för narkotikabrott?
Man har rätt till en så kallad offentlig försvarare i följande fall:

1. Om man är anhållen eller häktad.
2. Om man är misstänkt för ett brott som kan resultera i som minst 6 månaders fängelse.
3. Om en försvarare behövs med hänsyn till utredningen, om det är tveksamt vilken påföljd som kan komma att användas av rätten och det finns anledning att välja skyddstillsyn eller fängelse eller om det finns särskilda skäl på grund av den misstänktes personliga förhållanden eller vad målet rör. (21 kap. 3 a § rättegångsbalken)

Din kompis verkar varken vara anhållen eller häktad, utan bara ha blivit inkallad till ett förhör. Vidare är minimumstraffet för narkotikabrott fängelse i 14 dagar (1 § 2 stycket narkotikastrafflagen). Att en försvarare skulle behövas med hänsyn till utredningen tar inte sikte på enklare mål som det antagligen är frågan om i detta fall. Din vän kommer utöver det antagligen inte dömas till de mer ingripande påföljderna skyddstillsyn eller fängelse, såvida det inte är en förhållandevis stor mängd cannabis och hen blivit straffad tidigare. Den sista möjlighet som återstår är då om det finns särskilda skäl på grund av din väns personliga förhållanden. Vad man då åsyftar är främst om personen lider av någon psykisk eller fysisk sjukdom, är väldigt gammal eller har något handikapp.

Får man en prick i registret om man döms till böter?
Ja, har man dömts till en påföljd av domstol så kommer det synas i ens så kallade brottsregister (3 § lag om belastningsregister). Att påföljden är böter spelar alltså ingen roll. Vid böter försvinner uppgiften från ens brottsregister fem år efter domen (17 § punkt 9 lag om belastningsregister).

Räcker ett inspelat samtal om narkotikaköp för en fällande dom trots att man nekar till brott?
För att kunna dömas för ett brott måste det bevisas "bortom rimlig tvivel" att brottet ägt rum. Det är alltså ett högt ställt beviskrav. Att din kompis inte haft någon narkotika i kroppen är inte i sig en omständighet som utesluter en fällande dom; det räcker trots allt att man bara haft narkotikan i sin ägo eller åtminstone försökt skaffa narkotika för att man ska anses ha gjort något olagligt (1 § och 4 § narkotikastrafflagen). Det är dock svårt för mig att avgöra huruvida det finns tillräckligt med bevis för att din kompis ska kunna bli dömd eftersom jag inte vet något om själva samtalet och omständigheterna i övrigt.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo