FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt27/06/2022

Har man rätt till korttidstillsyn under helg?

hej, Frågan gäller om man har rätt till korttidstillsyn på helg enligt LSS och SoL-lagarna. Finns det någonting som säger att man måste verkställa en insats på helg? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du undrar vad som gäller vid korttidstillsyn. Korttidstillsyn beviljas i första hand genom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i andra hand socialtjänstlagen (SoL). 

Korttidstillsyn enligt LSS

Korttidstillsyn enligt LSS ska ske i anslutning till skoldagen samt under lov, 9 § sjunde punkten LSS. Personen i fråga har endast rätt till korttidsplacering före och efter skoldagen, under lovdagar, studiedagar och längre lov men inte under helgdagar.

Korttidstillsyn enligt SoL

Man kan ansöka om att få korttidstillsyn under helger men inget i SoL reglerar den rätten. Det blir upp till socialtjänsten i din kommun att göra en prövning. Det finns ingen uttrycklig insats om korttidstillsyn i Sol men socialtjänsten har det yttersta ansvaret att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver, 2 kapitlet 1 § första stycket SoL

Verkställighet

I första hand får man se i beslutet vad som gäller. I andra hand är verkställighet en fråga för kommunen. Eftersom insatsen enligt LSS bara ges under vissa enligt ovan beskrivna omständigheter kan det inte krävas av kommunen att den ska verkställas under en helg. Finns det behov av korttidstillsyn under helg bör antingen en ansökan om korttidstillsyn enligt SoL eller korttidsvistelse lämnas in till socialtjänsten. 

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare