Har man rätt till hyresnedsättning vid buller hos grannen?

Jag har enfråga gällande renovering. Jag bor i en hyrsrätt . Just nu håller de på renovera granens lägenhet ! De kommer och hålla på med det under två månade. Jag har fått nyligen barn som är 2månader samt det är så störande för min 3 åriga dotter och blir väldigt rädd när de borar från 7-17 samt min lilla gråtter så mycket inte kan sova! När min lilla sover så fort de borar så blir hon väldigt rädd och skriver. Vad kan man höra och kräva från hyrsrätten ! Kan jag kräva pengar tillbaka, reducerad hyra eller liknande.

Lawline svarar

Svar: Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Som jag förstår från din fråga vill du ha svar på vilka rättigheter som du kan kräva från hyresvärd på grund av de störningsmoment som du beskriver ovan. Jag tolkar även att du inte redan varit i kontakt med varken hyresvärd eller hyresnämnden.

Till en början kan sägas att reglerna om hyra och hyresavtal av lägenheter finns i jordabalkens 12 kapitel. Här hittar du regler om både hyresgästens och hyresvärdens skyldigheter respektive rättigheter.

Vilka skyldigheter har hyresvärden?

Din hyresvärd har skyldighet att tillhandahålla lägenheten i ett skick som överensstämmer med den allmänna uppfattningen i din ort om vad som som anses var en fullt användbar lägenhet (12 kapitlet 9 § Jordabalken). Denna skyldighet fortsätter också under själva avtalstiden (12 kapitlet 15 § Jordabalken). De bullerstörningar som du nämner att du har upplevt omfattas av bestämmelsen i 12 kapitlet 16 § 1 stycket punkt 3 Jordabalken som handlar om hinder och men alltså brister, skada, olägenhet etc, i nyttjanderätten. Om bullret är att anse så pass störande att du inte kan använda lägenheten på vanligt sätt kan du ha rätt till skälig ersättning (12 kapitlet 11 § punkt 3 Jordabalken).

När har man rätt till nedsättning av hyran?

Du har som hyresgäst rätt till reducering av hyran för den tiden då lägenheten varit bristfällig (12 kap 11 §) ditt fall 2 månader. Dock vill jag påpeka att du inte är berättigad till nedsättning av hyra för tiden innan du begärt rättelse eller avdrag på hyran. Men om du däremot kan bevisa att hyresvärden har känt till dessa bristfälligheter kan nedsättning ändå utgå för den tiden då lägenheten varit bristfällig.

Vad ska du göra?

Testa först att prata med din hyresvärd och se ifall det kan lösas.Ta kontakt med hyresgästföreningen då de kan hjälpa dig att sänka hyran. Ta kontakt med hyresnämnden Tel: 08-561 66 500. Hyresnämnden kan besluta om åtgärdsföreläggande där hyresvärden måste före ett visst datum lösa problemet, i ditt fall buller.

Hoppas att du fått svar på det du undrade.

Med vänliga hälsningar
Moneeb MohsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000