FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB16/02/2020

Har man rätt till hittelön?

Hej, för ca 2.5 år sedan tappade jag min mobil, som sedan var upphittad och lämnad till polisen. När jag kom för att hämta upp min mobil så krävde dom att jag betalade en (i min åsikt) slumpmässig summa av vad dom trodde min mobils värde var som hittelön till upphittaren, då upphittaren hade begärt hittelön.

Jag undrar om det är korrekt att vid begäran av hittelön måste jag betala för att återfå min egendom?

Om personen i fråga inte lämnat in den och jag hittat hen med min mobil hade det väll varit stöld?

I min åsikt känns detta som laglig utpressning. Och ät väldigt simpelt sätt att "sälja" "stöldgods".

Vilket är varför jag undrar nu.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att vi kan hjälpa dig besvara din fråga.

Dispositionen i mitt svar kommer vara följande

Vad är stöld? Hade de varit stöld om personen inte lämnat in mobilen?Vad gäller angående hittelön vid hittegods? Och vad gäller allmänt angående hittegods?
Vad är stöld? Hade de varit stöld om personen inte lämnat in mobilen?

Regler om stöld finns i Brottsbalkens (BrB) 8:nde kapitel. 8 kap. 1 § BrB. Där framgår att: "Den som (1) olovligen (2)tager vad (3) annan tillhör med (4)uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär (5)skada,".

Vad skulle hänt om personen inte lämnat in mobilen?

Ifall upphittaren inte hade lämnat in mobilen till polisen så är de inte säkert att han hade gjort sig skyldig till stöld. Han hade visserligen tagit något genom att ta hand om mobilen(2). Vidare hade mobilen ett värde och därmed anses tagandet utgöra en skada (5) och den tillhör ju dig så de var inte hans mobil (3). Samt han hade ju i detta scenario behållit mobilen så han hade haft vad som brukar kallas tillägnelseuppsåt(4). Vilket enkelt förklara är en avsikt att behålla mobilen som sin egen.

Men det hade nödvändigtvis inte varit stöld ändå eftersom han i vissa fall hade haft lov att ta mobilen.

Ifall du hade tappat mobilen ute på stan eller i skogen så får i regel vem som helst ta hand om saken. Övergivna eller borttappade saker som inte är någons besittning ( En juridisk term som förenklat betyder att en sak antingen finns på någons person, i någons bostad/fastighet eller på ett ställe där någon sett normalt lämnar saker, läs en bil på en parkering) får vem som helst ta hand om den.

Detta betyder dock inte att man får ta saken och göra vad man vill med den. Ifall saken har något värde, vilket en mobil har, så måste personen som hittar den och tar hand om den anmäla detta till polisen eller ägaren, 1§ Lag om hittegods (HittegodsL). Ifall man inte följer denna skyldigheten, så döms man dock inte till stöld utan istället för olovligt förfogande eller fyndförseelse, 10 kap. 4 och 8 § BrB. Man döms inte till stöld eftersom själva tagandet inte var olovligt. De var handlingen att behålla mobilen och inte anmäla tagandet som var de olovliga.

Är de däremot så att du tappat din mobil hemma hos dig, någon annan eller i en butik så var fortfarande saken i någons besittning. Då hade tagandet varit olovligt, och då hade stöldbrottet blivit aktuellt. Detta innebär att reglerna om hittegods inte hade gällt eftersom hittegods kräver att saken inte är i någons besittning.

Jag hoppas att detta förklara den delen av din fråga och jag går nu över till hittegods och hittelön.

Vad gäller angående hittelön vid hittegods? Och vad gäller allmänt angående hittegods?

De framgår att personen har lämnat in mobilen till polisen vilket är den skyldigheten han har, 1 § HittegodsL. De ska dock återigen poängteras att han endast har rätt att ta hand om saken om de är hittegods, d.v.s om de inte är i någons besittning. Är den i någons besittning så blir som sagt stöldbrotten aktuella, se ovan.

När en upphittad sak lämnas in till polisen så har ägaren rätt att få tillbaka den. Ägaren har dock endast rätt att få saken om den betalar. Den ska för de första betala "Polismyndighetens och upphittarens skäliga kostnader i anledning av fyndet ". För de andra betala " skälig hittelön", 3 § HittegodsL.

Först: "kostnader i anledning av fyndet". Detta är kostnader som polisen haft i administration och kostnader för upphittarens transport till polisen och tillbaka. Detta måste vara faktiska kostnader och kravet på att de ska vara skäligt sätter gränser på hur mycket de kan vara fråga om. Upphittaren kan inte ta taxin för att lämna in mobilen.

"Skälig hittelön" är svårare. Men man brukar generellt sett säga att de är ca 10 % av mobilens marknadsvärde. Ifall de hade blivit en tvist om detta får de ytterst lösas av domstolen, men polisen får dock själva beslut att lämna ut saken mot en hittelön som de anser vara skälig, 3 § HittegodsL.

Sammanfattning

För att sammanfatta. Ifall personen inte hade lämnat in mobilen så hade de varit brottsligt. Vad de gäller hittelönen så har polisen och ägaren en rätt till hittelön. Din reflektion att kostnaden var "slumpmässig" är inte felaktig, vad som är skäligt i olika frågor är en mycket vanlig och omdebatterad juridisk fråga.

Hoppas de hjälper dig.

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Hittade du inte det du sökte?