Har man rätt till ersättning för nedlagd tid?

2020-06-26 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej. Jag har fått en kontrollavgift för att jag stod parkerad på rörelsehindrade parkering. Men enligt skyltning på plats så gjorde jag inte det. Har nu skickat in underlag och bilder från parkeringen. Nu har X lagt ner ärendet då dom äntligen erkände att dom gjort fel. Det har tagit mig ca 3st samtal och 2st brev för att få bort kontrollavgiften. Kan man få ersättning för nerlagd tid för detta? Vad säger lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Lag om felparkeringsavgift kommer att bli aktuell för att svara på din fråga.

Enligt lagen så ska en felaktigt utfärdad felparkeringsavgift undanröjas, 9 § lag om felparkeringsavgift. Det innebär att endast felparkeringsavgiften återbetalas och det framgår inte vidare huruvida du kan erhålla ersättning för den tid som du har lagt ner på att överklaga, 15 § lag om felparkeringsavgift.

Stöd kommer att hämtas från rättsfall ARN 2019 04706

Jag har även försökt att söka svar genom andra lagar och rättsfall. Tyvärr finns inte någon direkt aktuell lag för ersättning för nedlagd tid, men jag har hittat rättsfall från allmänna reklamationsnämnden, ARN 2019 04706 som bland annat diskuterar frågan om ersättning för nedlagd tid.

Vad handlar ARN 2019 04706 om?

Rättsfallet ARN 2019 04706 handlar om en konsument som haft abonnemang hos en operatör och det har uppstått vissa driftstörningar med abonnemanget vilket medfört att operatören sagt upp abonnemanget. Konsumenten bestred uppsägningen. Konsumenten och operatören har diskuterat fram och tillbaka. I samband med diskussionerna har konsumenten begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst och besvär i övrigt. Nämnden som bedömde omständigheterna i fallet svarade konsumenten att en avtalspart ska tåla vissa olägenheter som kan uppstå vid kontakter med motparten vid en reklamation och därmed avslog konsumentens krav för förlorad arbetsinkomst och besvär i övrigt.

Vad gäller i ditt fall?

Du har ringt tre gånger till X och även skickat två brev och det anses vara besvär i övrigt i enlighet med rättsfallet (ARN 2019 04706). Enligt nämnden ska du tåla vissa besvärligheter om du vill åberopa ett fel, som exempelvis att ringa några gånger. Det innebär i ditt fall att du inte kan få ersättning för nedlagd tid.

Sammanfattningsvis innebär det i ditt fall att du inte kan få ersättning för nedlagd tid, eftersom det ska tålas enligt nämnden om man vill åberopa ett fel.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Önskar dig en trevlig helg och sommar!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (433)
2021-01-17 Kan jag få rätt om jag bestrider en kontrollavgift på grund av att parkeringsskylten var täckt av snö?
2021-01-15 Får boende stå parkerade på en gästparkering utanför bostaden?
2021-01-05 Hur överklagar man en parkeringsböter?
2020-12-31 Kan jag bestrida betalningsansvar för kontrollavgift?

Alla besvarade frågor (88449)