Har man rätt att ta del av studenters betyg vid universitet/högskolor?

FRÅGA
Fråga gällande sekretess för betyg på universitet- och högskolor.Jag undrar om utomstående har rätt att ta del av studenters betyg vid universitets- och högskolor?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Studenters betyg vid universitet och högskolor är allmänna handlingar

Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF). Studenters betyg är handlingar eftersom de uppbär information (2 kap. 3 § TF). Betygen är allmänna handlingar om de förvaras hos universitet/högskolan och är att anse som inkomna eller upprättade (2 kap. 4 § TF). Betygen anses upprättade när de har expedierats, vilket i regel sker när beslutet om betyg fattas och meddelas till studenten (2 kap. 10 § TF). Betygen är alltså upprättade när de "anslås" för studenterna.

Studenters betyg vid universitet och högskolor är alltså allmänna handlingar som var och en har rätt att ta del av.

Studenters betyg omfattas inte av sekretess

En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar måste meddelas i lag (2 kap. 2 § TF). Regler om sekretess finns främst i offentlighets – och sekretesslagen (OSL). Det finns ingen regel i OSL om att uppgifter om studenters betyg vid universitet och högskolor omfattas av sekretess. Betygen omfattas alltså inte av sekretess.

Hur man tar del av en allmän handling

För att ta del av en allmän handling ska man vända sig till den myndighet som förvarar handlingen, alltså universitet/högskolan (2 kap. 17 § TF). Universitet/högskolan måste handlägga en begäran om utlämnande skyndsamt. Man har rätt att "genast" få del av en allmän handling på stället (2 kap. 15 § TF). Man har rätt att "skyndsamt" få en kopia av en allmän handling (2 kap. 16 § TF). Myndigheten kan ta ut en avgift om man begär en kopia.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (340)
2021-04-30 Kan mitt förhörsprotokoll sekretessbeläggas?
2021-04-30 Vilka handlingar kan man begära ut från skola?
2021-04-24 Har jag rätt att ta del av allmänna handlingar?
2021-04-21 Ta del av inspelade samtal från 112?

Alla besvarade frågor (92012)