Har man rätt att ta del av FUP:en i ett fall som lett till friande dom?

FRÅGA
Har man rätt att ta del av FUP:en i ett fall som lett till friande dom? Hur ser reglerna ut?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett förundersökningsprotokoll (FUP) blir i regel en offentlig handling i samband med att åtal väcks (2 kap. 3 § och 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen). Såvida förundersökningsprotokollet inte skyddas av sekretess har vem som helst rätt att ta del av det (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).

Förundersökningsprotokoll kan skyddas av sekretess. Viktigt att veta är dock att detta endast gäller i undantagsfall. Sekretessen kan t.ex. skydda känsliga bilder i förundersökningsprotokollet. Även om vissa uppgifter i protokollet är sekretessbelagda innebär det inte att hela protokollet skyddas av sekretess. Istället brukar de sekretessbelagda uppgifterna maskeras så att protokollet i övrigt kan lämnas ut.

En friande dom innebär inte i sig att förundersökningsprotokollet kan skyddas av sekretess. Vem som helst kan alltså begära att få ut protokollet genom att vända sig till tingsrätten som dömde i målet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (390)
2022-01-18 Banksekretess - tvist i ARN?
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?

Alla besvarade frågor (98676)