Har man rätt att lämna en lektion om läraren är sen?

FRÅGA
https://lagen.nu/2010:800#K15P16S1Finns det någon lag eller regel inom skolan. Jag tänker på att om en lärare inte kommer till lektionen i tid och man väntar i cirka en 15-20 minuter och ingen lärare kommer finns det någon lag kring detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är reglerat i lag vad som gäller när en lärare på gymnasiet är sen till en lektion.

Detta är inte någonting som regleras i lagtexten. Däremot ska eleven antecknas som frånvarande om denne utan giltigt skäl uteblir från den schemalagda undervisningen (15 kap. 16 § skollagen). Det är inte omöjligt att man på den enskilda skolan har beslutat om regler som gäller då läraren är sen, men detta är regleras inte i skollagen.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (256)
2020-02-27 Vilken årskurs ska elever utbildade i utlandet placeras?
2020-02-22 Sänkning av ett högskolebetyg
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?

Alla besvarade frågor (77530)