Har man rätt att hyra ut bostad i andra hand under fängelsevistelse?

Hej, jag försöker att lösa min bostadssituation efter att jag gjort min tid i fängelse som jag ska inställa mig på senast 19 maj där jag ska vara i ca 9 månader.

Min lösning är andrahandsuthyrning av min hyresrätt under denna tid.

Frågan är då ifall hyresvärden har rätta att neka andrahandsuthyrning pga fängelse-vistelsen?

Har ni några tips på hur jag kan göra?

Finns det nån lag som kan vara på min sida?

Utesluter uppsägning av lägenheten av många skäl.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Regler om hyresrätter finns i 12 kap. Jordabalken (JB)

Krav på "beaktansvärt skäl" för andrahandsuthyrning
Det krävs alltid tillstånd från hyresvärden för att du ska ha rätt att hyra ut din bostad i andra hand (12:39 JB). Om bostaden skulle hyras ut i andra hand utan tillåtelse riskerar hyresavtalet att sägas upp med omedelbar verkan (12:6 JB, 12:42 JB). Hyresvärden har ingen generell skyldighet att godkänna uthyrningen, utan det måste föreligga ett "beaktansvärt skäl" (12:40 JB). I lagtexten anges några exempel på beaktansvärda skäl så som familjeförhållanden, sjukdom eller tillfälligt arbete på annan ort. Om ett beaktansvärt skäl föreligger så ska hyresvärden godkänna uthyrningen. De exempel som framgår i lagen är inte uttömmande utan det kan finnas andra omständigheter som också anses vara beaktansvärda skäl.

Är fängelsevistelse ett "beaktansvärt skäl"?
Just fängelsestraff anges inte uttryckligen som ett giltigt skäl i lagtexten. Det innebär dock inte automatiskt att det inte är tillräckligt. Hyresnämnden har tidigare prövat fall om fängelsevistelse ska anses utgöra ett beaktansvärt skäl eller inte, och nämnden har då godkänt detta som en giltig grund. Detta innebär däremot inte att fängelsevistelse alltid utgör ett giltigt skäl för uthyrning, utan man måste göra en bedömning i det enskilda fallet. Omständigheter att beakta är t.ex. fängelsevistelsens längd, hyresgästens ekonomiska behov och behovet av bostaden efter straffet har avtjänats.

Bedömning i din situation
Jag skulle rekommendera att du börjar med att ansöka om andrahandsuthyrning hos din hyresvärd. Om hyresvärden skulle neka detta och anse att fängelsestraffet inte är ett tillräckligt beaktansvärt skäl kan du ta hjälp hos hyresnämnden som kan pröva din situation. Det har förekommit fall där hyresnämnden har gett tillstånd till andrahandsuthyrning under fängelsevistelse, men besluten kan skilja från fall till fall och det är alltså ingen garanti för att få ett godkännande.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”