Har man rätt att få kvitto eller garantibevis för en gåva?

2021-01-13 i Gåva
FRÅGA
Jag fick en gåva av min son. En dammsugare. Jag frågade efter garantibeviset. Det skulle han ha hand om, sa han. Om något händer dammsugaren får du kontakta mig sa han. På garantin råkar det stå priset på dammsugaren så av den anledningen vill han behålla garantibeviset. Jag känner att det inte är rätt utan att det är jag som skall förvara detta. Dammsugaren är ju min. Vore tacksam att få veta vad som gäller.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Förkortat GåvoL).

Eftersom du fått lösöret (dammsugaren) i din besittning är gåvan fullbordad och du äger dammsugaren, se 1 § GåvoL.

För att det ska vara en juridiskt riktig gåva så ska gåvan för det första ha givits frivilligt, för det andra med avsikt att vara gåva (och inte exempelvis ett lån) och för det tredje ska det innebära en förmögenhetsöverföring (den ene avhänder sig pengar eller annan egendom till den andre). Det finns inget krav på att en gåva behöver kompletteras med kvitto, garantibevis eller liknande.

Det finns således inget lagligt sätt att kräva din son på garantibeviset, den enda metoden vore att förklara för din son att det känns bäst om du förvarar garantibeviset ifall du skulle behöva ta dammsugaren till säljaren för reparation eller byte.

Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att hör av dig till oss om flera frågor dyker upp!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91130)