FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/05/2018

Har man rätt att alltid ha en relation med sitt syskon?

Hej! jag har fyllt 18 år och min mamma anser att jag inte är bra för min halvsyster (6 år) medan hennes pappa är helt okej med att jag skulle få upprätthålla min relation med henne och han ser inga som helst tecken på att jag skulle vara dålig för henne, snarare tvärt om.

Mamma och min systers pappa har delad vårdnad och jag brukar kunna skicka brev till henne via pappan, men mamma säger att det framkommer en stor problematik hos min lillasysters mående när hon får höra något av mig. Mamma säger att min syster visar tydliga tecken på att hon mår dåligt när jag tar kontakt med henne men hennes pappa värkar inte se några som helst tecken på detta. När jag för 2 år sedan bodde halvtid hos min mamma (varannan vecka) och träffade min syster (samma ¨mamma veckor¨) så var vi riktigt nära varandra, men nu när min mamma visar tydliga tecken på att hon inte vill ha mig för att jag inte faller under hennes order längre (kontrollbehov) så vägrar hon låta mig ha kontakt med min älskade lillasyster. Jag förstår att hon mår dåligt när hon väl får höra något av mig eftersom att det påminner henne om att vi inte ses längre av anledningar hon inte kan förstå sig på men om vi ses regelbundet så tror jag att vi båda skulle må bättre av det... Mamma hotar även att gå till familjerätten om jag fortsätter skicka brev till hennes pappa och jag undrar om jag har några rättigheter till att ha en relation med min syster om hennes pappa deltar i det och om inte, vad kan jag få för konsekvenser?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du funderingar över om din mamma kan hindra dig från att träffa din lillasyster. I mitt svar kommer jag börja med att redogöra lite för vad som gäller rent lagligt sätt vid delad vårdnad av barn.

Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken). Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § föräldrabalken).

Vidare har vårdnadshavarna en rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Om vårdnadshavarna har delad vårdnad ska dessa gemensamt bestämma över frågor som rör barnet, med andra ord föreligger en gemensam bestämmande rätt (6 kap. 13 § föräldrabalken). Att en gemensam bestämmanderätt föreligger innebär dock inte att precis alla beslut måste tas gemensamt. Den vårdnadshavare som har barnet hos sig för tillfället får besluta om vissa saker på egen hand. Exempel på sådana saker är val av mat, kläder, sovtider och vad barnet ska göra på sin fritid.

Svaret på din fråga

Som jag ovan har beskrivit så har föräldrar en gemensam bestämmanderätt om delad vårdnad föreligger. Detta betyder dock inte att alla beslut måste fattas gemensamt. Det finns ingen bestämmelse i lag som anger att man har en rätt att ha en relation med sitt syskon. Så länge din lillasyster inte far illa av att exempelvis hennes pappa låter henne träffa dig eller motta brev från dig under den tid han har henne boende hos sig, kan dock inte din mamma förhindra detta!

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000